pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

SŁOŃCE: Systemy łączone PV i kolektory do podgrzewania wody

Łączenie instalacji fotowoltaicznych z kolektorami słonecznymi staje się coraz powszechniejsze. Stworzenie hybrydy PV/T pozwala na wygenerowanie aż 4 razy więcej energii (elektryczna plus cieplna) w porównaniu do pojedynczych systemów. Ale zaczynając od początku zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje?

  • Kolektory słoneczne –  zadaniem ich jest konwekcja energii słonecznej na energię cieplną (sprawność około 70%).
  • Panele fotowoltaiczne – odpowiedzialne za przetwarzanie energii słonecznej na energię elektryczną. Największą wadą tego systemu jest niewielka wydajność urządzeń, wynosząca około 20%. 

Na niekorzyść układów PV działa ich mała sprawność. Spada ona liniowo wraz ze wzrostem temperatury ogniwa fotowoltaicznego. Biorąc pod uwagę fakt, iż panele najczęściej są ciemnych kolorów i montuje się je na nieruchomości tak, aby zyskać maksymalne nasłonecznienie, spadek sprawności jest nieunikniony. Obniżenie wydajności wynosi mniej więcej 0,5% przy wzroście temperatury panelu o 1 stopień Celsjusza (powyżej 25 stopni Celsjusza). Idealnym rozwiązaniem, aby uniknąć powyższego problemu, jest montowanie hybrydowego systemu fotowoltaicznego z kolektorami słonecznymi.

 solarwall.com

Kolektory PV/T– układ ten jest połączeniem ogniwa fotowoltaicznego (zmienia energię słoneczną na energię elektryczną) z kolektorem słonecznym termicznym (wychwytuje pozostałą część energii słonecznej i usuwa nadmiar ciepła z modułu PV). Chłodzenie modułu PV zwiększa jego sprawność o około 10%, zapobiega to również niszczeniu się ogniwa na skutek wysokiej temperatury. Energia odbierana przez kolektor słoneczny jest wykorzystana do celów grzewczych.

Montaż – ogniwo PV jest montowane nad kolektorem słonecznym. W ten sposób ciepło jest przechwytywane i następnie transportowane do systemu wentylacyjnego i grzewczego. W celu zapobiegania przegrzaniu, ogniwa PV montuje się z przerwami. W okresach dużego nasłonecznienia przerwy pomiędzy układami powodują odprowadzanie ciepłego powietrza. 

Kosz instalacji systemu hybrydowego jest mniejszy, a co za tym idzie zwrot inwestycji będzie szybszy,niż przy montażu dwóch oddzielnych układów. Jak zapewnia jeden z producentów ogniwo PV/T, system taki może wygenerować moc w przedziale od 300- 400 W/m2.

Zalety montowania kolektorów PV/T:

  1. Koszty wykonania systemu hybrydowego zwracają się szybciej niż układu klasycznego
  2. Zmniejszają się wydatki ponoszone na energię elektryczną i cieplną (porównując z układem klasycznym), a co za tym idzie przyczyniamy się do zmniejszania emisji dwutlenku węgla do atmosfery
  3. Stosując kolektory PV/T zamiast dwóch oddzielnych układów oszczędzamy powierzchnię dachu
  4. Wysoka sprawność powoduje, iż większość zapotrzebowania domowego na energię elektryczną i cieplną zostaje zaspokojone
  5. Chłodzenie ogniwa PV zapobiega jego degradacji
  6. Niskie koszty utrzymania, w przeciwieństwie do innych Odnawialnych Źródeł Energii

Podsumowując można powiedzieć, iż wyżej wymieniony produkt ma bardzo duży potencjał na rynku OŹE. Wzrastająca wydajność tego urządzenia i rosnące ceny za energię elektryczną jak i cieplną będą motorem dla prywatnych inwestorów do lokowania pieniędzy w tą technologię.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013