Skąd wziąć środki na inwestycje w rozwiązania wykorzystujące OZE

Czym są inteligentne sieci energetyczne? Jak podnieść efektywność energetyczną w kontekście ISE i wykorzystać technologie w praktyce? Skąd wziąć pieniądze na inwestycje w rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii? Odpowiedzi na te pytania padły 16 maja 2014 w trakcie spotkania organizowanego w ramach Targów Energii Odnawialnej i Budownictwa w Wieluniu.

ISE – a co to takiego? 

Prelekcję poprowadził Krzysztof Brzozowski – kierownik projektu „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci energetyczne w Polsce”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli mediów, Urzędu Gminy i Miasta Wieluń, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, firm, osób fizycznych, a także uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu. Po przedstawieniu podstawowych wiadomości na temat inteligentnych sieci energetycznych a następnie faktów oraz mitów na ten temat, przeprowadzono analizę rynku ISE w Polsce. Z rozmowy z uczestnikami prelekcja wynika, że ideę prosumenta należy jasno definiować i promować, a edukacja w zakresie inteligentnych sieci energetycznych jest niezbędna, by grono świadomych prosumentów mogło się poszerzać. 

 

Dotacje do mikroinstalacji OZE

Największym zainteresowaniem cieszyło się jednak zagadnienie związane z programem „Prosument” realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten przewiduje wsparcie kredytowo-dotacyjne dla inwestorów instalujących mikroźródła OZE do 40 kWe. Wsparciem objęte będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej. „Prosument” ma finansować do 100 % kosztów instalacji, z zastrzeżeniem, że część dotacyjna wyniesie do 40 % dla produkcji energii elektrycznej i do 20 % dla produkcji energii cieplnej.Program dedykowany jest dla gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych.Gminy – zarówno w imieniu wspólnot, jak i spółdzielni mieszkaniowych ze swojego terenu – będą mogły składać wnioski o wsparcie w ramach „Prosumenta” od maja b.r., natomiast indywidualni właściciele domów po czerwcu b.r. 

 

Wymiana doświadczeń

Tegoroczne Targi Energii Odnawialnej i Budownictwa ponownie stały się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy producentami prezentującymi urządzenia wykorzystujące OZE, a ich odbiorcami. Goście mogli również skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów ds. ISE, a o pogodę ducha, mimo deszczowej aury, dbały cztery żywioły.  


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013