Ruszamy z programem wymiany kotłów stałopalnych w 20 gminach Dolnego Śląska

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte programem,  już od ponad roku przynoszą korzyści właścicielom domów i środowisku.

Sukces „Projektu PV” skłonił wiele gmin do nawiązania bądź kontynuacji współpracy z naszą organizacją. Efektem nowy, dwuletni program grantowy, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Tym razem uczestniczy w nim 20 gmin dolnośląskich (nasze Stowarzyszenie jest Liderem i Operatorem).  Celem nowego programu jest wymiana starych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”, czyli pozaklasowych kotłów i pieców na paliwa stałe, gównie węglowe). Szacujemy, że dzięki uruchamianemu programowi, ponad 500 gospodarstw domowych będzie mogło przestawić się  na nowoczesne instalacje grzewcze.

W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). 

W chwili obecnej trwają już intensywne  przygotowania organizacyjne do uruchomienia konkursu grantowego dla mieszkańców. Jednocześnie odbywają się spotkania informacyjne w poszczególnych gminach. W pierwszych 8 spotkaniach wzięło udział ponad 600 mieszkańców.

Spotykamy się z wieloma sygnałami ze strony mieszkańców, którzy doceniają wykorzystanie w uruchamianym programie doświadczeń i testów technologii grzewczych i energetycznych prowadzonych od 2012 roku w naszym Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy.  

Wzorem zakończonego „Projektu PV”  mieszkańcom zostało zaproponowane intensywne wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego. W nowo uruchamianym programie nacisk został położony na  pogłębione wsparcie mieszkańców w zakresie oceny zapotrzebowania na energię i ciepło w ich budynkach oraz racjonalnego doboru technologii grzewczych kwalifikowalnych w programie, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej budynków grantobiorców. Celem jest wypracowanie indywidualnych koncepcji technicznych modernizacji kotłowni (w związku z obowiązkiem likwidacji starego kotła i przejścia na technologie grzewcze objęte wsparciem w ramach projektu).


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013