pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

Relacja z konferencji otwierającej projekt “EKOKREATYWNI, CZYLI OD POMYSŁU DO WDROŻENIA”

 

10 grudnia 2013 w Centrum Badawczo – Rozwojowym KGHM CUPRUM we Wrocławiu odbyła się konferencja otwierająca projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia”. Organizatorem wydarzenia pt. „Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne?”, które zgromadziło ekoentuzjastów, naukowców i biznesmenów z całej Polski było Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczośc. Tematem przewodnim konferencji były małe instalacje OŹE w naszych domach i gospodarstwach.

Wśród prelegentów znaleźli się Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, wiceprzewodniczący grupy doradczej Komisji Europejskiej Manag Energy Reflection Group (MERG) oraz Maria Kostka, pracownik Instytutu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Wrocławskiej. Centrum Technologii Energetycznych oraz Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość reprezentowali Krzysztof BrzozowskiMarek Rybiański oraz Sławomir Rataj.

Prelegenci poruszyli takie kwestie jak efektywność energetyczna, czy wykorzystywanie potencjału innowacyjnego w Polsce. Była to świetna okazja do tego, by poznać jaki wpływ mają ekoinnowacje na naszą gospodarkę, zarówno z punktu widzenia gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw oraz administracji publicznej.

Podczas konferencji przedstawione zostały prognozy na najbliższe lata dotyczące rynku ekotechnologii i odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy poznali również charakter nowych instrumentów wsparcia uruchamianych przez NFOŚ w 2014 roku. Poruszony został także temat wpływu źródeł finansowania na ilość instalacji redukujących emisję CO2 i przynoszących przychody firmom instalacyjnym.

W trakcie trwania konferencji zainteresowane osoby mogły zapisać się do projektu „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia”. Szczegółowe informacje nt. szkoleń znajdują się tutaj.

Debata medialna
Po zakończeniu pierwszej części wydarzenia oraz przerwie na lunch przyszedł czas na debatę medialną pt. “Dobre praktyki i ciekawe przykłady stosowania urządzeń i instalacji OZE”. Przykłady właściwych rozwiązań zastosowania tychże instalacji w domach i budynkach mieszkalnych, gospodarstwach domowych na terenach wiejskich, a także w obiektach turystycznych przedstawili Ryszard Sobański, właściciel pensjonatu, w którym znajdują się instalacje oparte na OZE;Bartłomiej Leśniowski, przedstawiciel młodego pokolenia inwestorów, pasjonat innowacji ekologicznych oraz Jacek Prypin, entuzjasta energii słonecznej, konstruktor instalacji i autor niestandardowych pomysłów.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji oraz debacie medialnej. Wkrótce na stronie więcej informacji nt. pierwszych szkoleń oraz kursów on-line.

Prezentacje z konferencji do pobrania:
Perspektywy i prognozy na najbliższe lata – Grzegorz Wiśniewski
Nowe źródła finansowania instalacji OŹE w 2014 roku – Krzysztof Brzozowski
Kiedy w naszych domach warto stosować OŹE – Grzegorz Wiśniewski
Zielone instalacje w działaniu. Ufaj i sprawdzaj cz. 1 – Marek Rybiański
Zielone instalacje w działaniu. Ufaj i sprawdzaj cz. 2 – Maria Kostka

Projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia” jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 November 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 April 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 February 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 February 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013