Relacja z Konferencji ISE

6 marca 2014 we Wrocławiu odbyła się konferencja „Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce – perspektywy wdrożenia i wpływ na uczestników rynku”. Wydarzenie zgromadziło prezesów oraz dyrektorów z instytucji kluczowych z punktu widzenia ISE, którzy przybliżyli uczestnikom wydarzenia najważniejsze tematy związane z technologią Smart Grid. Omówiono główne aspekty związane ze znaczeniem Smart Grid dla gospodarki, systemu energetycznego oraz odbiorców końcowych.

6 marca 2014 we Wrocławiu odbyła się konferencja „Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce – perspektywy wdrożenia i wpływ na uczestników rynku”. Wydarzenie zgromadziło prezesów oraz dyrektorów z instytucji kluczowych z punktu widzenia ISE, którzy przybliżyli uczestnikom wydarzenia najważniejsze tematy związane z technologią Smart Grid. Omówiono główne aspekty związane ze znaczeniem Smart Grid dla gospodarki, systemu energetycznego oraz odbiorców końcowych.

Od konsumenta do prosumenta
Marcowa konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy stanowiła inaugurację nowego, ogólnopolskiego projektu „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci energetyczne w Polsce“.
Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski z Politechniki Wrocławskiej, Grzegorz Wiśniewski – prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, Marek Wąsowski – dyrektor Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Michał Jarczyński – prezes ENEA OSD, Henryk Klein – OPA-LABOR Sp. z o.o. oraz Katarzyna Motak – prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Centrum Technologii Energetycznych oraz Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość reprezentowali prezes Krzysztof Brzozowski oraz kierownik projektu Tomasz Bednarski.

ISE i wyzwania na najbliższe lata
Podczas konferencji uczestnicy dowiedzieli się, czym są inteligentne sieci energetyczne, a na przykładzie dobrych praktyk poznali, jaka jest ich rzeczywista rola. Omówiono wybrane aspekty ekonomiczne oraz prawne dotyczące relacji operator – prosument. Na przykładzie źródeł fotowoltaicznych Henryk Klein z OPA-LABOR Sp. z o.o.  przedstawił techniczne aspekty przyłączenia źródeł OZE do sieci elektroenergetycznej. Po pierwszej części rozgorzała dyskusja, w trakcie której Grzegorz Wiśniewski – prezes IEO nakreślił wizję rozwoju ISE w Polsce i wyjaśnił dodatkowe kwestie związane z tym tematem.

Inteligentny konsument
Wydarzenie było również doskonałą okazją do tego, by dowiedzieć się kim jest inteligentny konsument (smart consumer), czyli najważniejsze ogniwo inteligentnych sieci. Krzysztof Brzozowski z Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy zaprezentował aktywne programy zmiany postaw indywidualnych użytkowników energii, jak również wpływ inteligentnych sieci na sposób wytwarzania, użytkowania i oszczędzania energii w gospodarstwie domowym. Goście wydarzenia zapoznali się z zasadami funkcjonowania inteligentnego budynku w sieci i usłyszeli od praktyka i prosumenta – Jacka Prypina, czym jest i jak działa budynek prosumencki.

Bezpieczeństwo danych w ISE
Zainteresowanie wzbudził głośny w ostatnim czasie temat związany z bezpieczeństwem danych osobowych w inteligentnej sieci energetycznej. Zagadnienie to poruszył Marek Wąsowski – dyrektor Konsorcjum Smart Power Grids Polska.

Dofinansowanie mikroinstalacji OZE
Podczas konferencji przedstawione zostały również najświeższe informacje o dofinansowaniu mikroinstalacji OZE. Pani Katarzyna Motak, biorąca udział w konsultacjach programu „Prosument“ została zasypana pytaniami od uczestników nt. nowych instrumentów wsparcia uruchamianych przez NFOŚ w 2014 roku.

Debata medialna
W trakcie trwania konferencji odbyła się debata medialna pt. „Znaczenie inteligentnych sieci dla odbiorcy energii”. Podczas debaty dyskutowano o nowych możliwościach, jakie zyskają odbiorcy energii dzięki smart grid i rozwiązaniom inteligentnego domu. Ważnym wątkiem był wpływ pojedynczego gospodarstwa domowego na faktycznie oszczędności jakie możemy osiągnąć w skali całej gospodarki. Uczestnicy zgodzili się, że kluczowe znaczenie dla przyszłych oszczędności ma postawa odbiorców i ich aktywne zaangażowanie w zmiany nawyków korzystania z energii.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji „Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce – perspektywy wdrożenia i wpływ na uczestników rynku“, a przedstawicielom mediów za aktywny udział w debacie medialnej.
Projekt uznajemy za rozpoczęty. W najbliższych miesiącach będą miały miejsce aktywne prace nad przygotowaniem programu edukacyjnego i interaktywnego modelu sieci inteligentnej. Narzędzia te w przyszłości posłużą do szybkiego zapoznania się zasadami działania inteligentnego domu w inteligetnej sieci energetycznej. Zapraszamy do rejestracji na stronie projektu www.domzenergia.pl. Osoby zapisane będą mogły jako pierwsze zobaczyć interaktywny model działania ISE i skorzystać ze specjalnej infolinii z ekspertem.

Idea projektu
Celem projektu „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci energetyczne w Polsce“ jest popularyzacja idei smart grid oraz zwiększenie świadomości rozwiązań technologicznych, niezbędnych do wdrożenia koncepcji smart gridu w Polsce. Cel ten będzie realizowany poprzez cykl działań promocyjno-edukacyjnych, w tym konferencje, warsztaty dla dziennikarzy, debaty medialne, zaawansowane narzędzia prezentacyjne, jak np. interaktywny model smart gridu.

Zapraszamy do rejestracji na stronie projektu www.domzenergia.pl

Paneliści od lewej: Wojciech Stec – dyr. Cundall Polska, ekspert Centrum Technologii Energetycznych, Grzegorz Wiśniewski – prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, Michał Jarczyński – prezes ENEA OSD, prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski – z Politechniki Wrocławskiej

Uczestnicy konferencji ISE

Henryk Klein, OPA-LABOR sp. z o.o.

Katarzyna Motak – Prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej

dr inż. Marek Wąsowski, dyrektor Konsorcjum Smart Power Grids Polska


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013