pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

Rekuperacja – czyli jak zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło o 80%

Na ogrzanie domu zużywamy średnio ok. 70% pobieranej przez nas energii.  Wraz z powietrzem, które uchodzi z domu tracimy również ciepło. Powietrze znajdujące się w naszych domach musi być jednak wymieniane również ze względów higienicznych oraz zawartości dwutlenku węgla odpowiadającego za nasze samopoczucie. Pod tym względem wietrzenie przez nieszczelności budynku często nie wystarcza, ponieważ jest w dużej mierze przypadkowe i niezależne od naszych potrzeb. Istotny jest też kierunek przepływającego przez nasz dom powietrza – często zdarza się, że powietrze wpada przez wentylację w łazience czy kuchni, a następnie – zanieczyszczone – wędruje przez cały dom. 

Już na przełomie wieków za miarę dobrej wentylacji uznano zawartość dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Odpowiednia jego ilość nie powinna przekraczać 0,1% więc przyjęło się, że jedna osoba potrzebuje ok. 25 – 30 m3 świeżego powietrza na godzinę. W budownictwie energooszczędnym, gdzie szczelność budynków jest duża, a wietrzenie przez szczeliny i nieszczelności jest niewielkie, należy zadbać o odpowiednią wentylację umożliwiającą ograniczenie strat ciepła wraz z uciekającym powietrzem.

Rekuperacja to układ wentylacji i klimatyzacji budynku, który zapewnia stałą wymianę zużytego powietrza na świeże wraz z odzyskiem ciepła. Ciągły dopływ czystego, przefiltrowanego powietrza minimalizuje rozwój bakterii, grzybów i wirusów, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób z dolegliwościami alergicznymi, ponieważ istnieje również możliwość zamontowania filtrów klasy G7 o podwyższonym stopniu filtracji.


Zasada działania rekuperatora jest bardzo prosta. Powietrze wysysane jest z pomieszczeń takich jak kuchnia, łazienka i toaleta, gdzie jest najbardziej zanieczyszczone i najcieplejsze. Następnie trafia na wymiennik ciepła, który jest “sercem” rekuperatora. Powietrze to przepływa następnie przez wymiennik i ogrzewa powietrze wpadające do salonu czy innych pomieszczeń. W ten sposób zapewniony jest dobry kierunek cyrkulacji. Zimne powietrze pobierane jest przez czerpnię, która wyposażona jest w filtry oczyszczające. Następnie kierowane jest do wymiennika, gdzie zostaje wstępnie ogrzane odzyskując ciepło z powietrza zużytego.

 

Czerpnia często połączona jest z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC), w którym powietrze zostaje wstępnie ogrzane płynąc kanałami podziemnymi. Takie rozwiązanie jest najbardziej efektywne i pozwala na największe oszczędności związane z ogrzewaniem domu. GWC pozwala również na schłodzenie powietrza przez grunt w okresie letnim, przez co system działa jak klimatyzacja. Systemy, które nie są wyposażone w GWC najczęściej posiadają nagrzewnicę elektryczną lub wodną, umożliwiającą dogrzanie powietrza.

 

 

 

 

Każdy rekuperator dąży do zrównania temperatury powietrza wyprowadzanego z powietrzem nawiewanym. Najistotniejszym parametrem decydującym o jakości tego procesu jest jego sprawność. Odzysk ciepła, jaki oferują producenci rekuperatorów waha się na poziomie 90 – 95%. Tu warto zwrócić uwagę na rodzaj wymiennika, jaki zastosowany jest w centrali rekuperatora. Wymienniki przeciwprądowe dają większą powierzchnię wymiany niż wymienniki krzyżowe, zatem ich wydajność będzie większa. Istotne jest, by nie kierować się jedynie wartościami podanymi przez producenta w optymalnych warunkach, ale również sprawdzić wydajność (podawaną najczęściej w formie wykresu lub tabeli) przy różnych trybach pracy.

Kolejnym ważnym parametrem określającym rekuperator jest spręż. Jest to siła, z jaką urządzenie zasysa powietrze z zewnątrz i wpycha do pomieszczenia. Odpowiedni spręż powinien mieścić się w przedziale 150 – 200 Pa dla wydajności urządzenia odpowiadającej zapotrzebowaniu na świeże powietrze w domu.

Poza samym wymiennikiem, rekuperatory wyposażone są w wentylatory, które dobrane są do możliwości urządzenia. Powinny być ciche i nie pobierać za dużo energii. Istotna jest ich jakość, ponieważ rekuperator pracuje bez przerwy, wentylatory powinny pracować cicho i być bezawaryjne. Cichą pracę urządzenia wspomaga również odpowiednie wyciszenie obudowy, która oprócz estetycznego wyglądu powinna posiadać dobrą izolację termiczną i akustyczną.


Powietrze w rekuperatorze jest filtrowane, zatem należy pamiętać o odpowiednio częstej wymianie filtrów. W związku z tym należy wybrać urządzenie, w którym koszt filtrów nie będzie wysoki.

By-pass to kolejny element rekuperatora umożliwiający przepływanie powietrza w taki sposób, że nie trafia ono na wymiennik. Najczęściej stosowany jest w okresie letnim lub w połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła. Dzięki niemu chłodne nocne powietrze nawiewane jest bezpośrednio do pomieszczeń. Również ciepłe powietrze wywiewane z nagrzanego latem domu omija wymiennik. Urządzenie to funkcjonuje automatycznie, w zależności od temperatury komfortowej ustawionej przez użytkownika.

Cały system posiada inteligentny system sterowania i działa prawie bezobsługowo. Monitoruje on pracę urządzenia i zapamiętuje wybierane przez nas parametry. Ważne jest, aby posiadał funkcję powiadamiania o konieczności wymiany filtrów (presostat).

Dzięki zastosowaniu systemu rekuperacji niewielkim kosztem jesteśmy w stanie odzyskać ok. 60 – 80% ciepła, które opuszcza dom w wyniku wietrzenia. Ten sposób wentylacji należy obecnie do najnowocześniejszych i stosowany jest w budownictwie energooszczędnym z uwagi na wysoką szczelność przegród zewnętrznych budynku. Nadrzędnym celem rekuperacji jest utrzymanie odpowiedniego komfortu klimatycznego. System odzysku ciepła daje również korzyści dla naszego portfela. Wiąże się on nie tylko z czasem zwrotu inwestycji, ale również z oszczędnościami takimi jak np.: tańsze nieotwieralne okna, pompa ciepła o mniejszej mocy, brak konieczności budowy kominków dachowych jak przy wentylacji grawitacyjnej, mniejsza sieć ogrzewania domu. Warto również zwrócić uwagę na korzyści zdrowotne i komfort wykorzystania takiego systemu.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013