Znajdź źródło finansowania! > PRZEDSIĘBIORCY: NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków do programu „Efektywnie wykorzystanie energii” (EWE).

PRZEDSIĘBIORCY: NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków do programu „Efektywnie wykorzystanie energii” (EWE).

Program kierowany jest do przedsiębiorców i podzielony został na 2 części:

  1. Dofinansowanie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach (5 mln zł)
  2. Dofinansowanie inwestycji prowadzących do oszczędności energii i wzrostu efektywności energetycznej (150 mln zł)

Program kierowany jest do przedsiębiorców i podzielony został na 2 części:

  1. Dofinansowanie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach (5 mln zł)
  2. Dofinansowanie inwestycji prowadzących do oszczędności energii i wzrostu efektywności energetycznej (150 mln zł)

Pierwszy etap przeznaczony jest dla przedsiębiorców, których minimalne zużycie energii końcowej w obiektach ,w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu wyniosło 20 000 MWh/rok.

W drugiej części realizowania projektu, łączną kwotą 150 mln zł dofinansowane zostaną projekty mające na celu efektywne wykorzystanie energii.  Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.: racjonalizację zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu, modernizację procesów przemysłowych lub wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością. 

Wnioski w ramach konkursu „Efektywne wykorzystanie energii” będą przyjmowane od 11 do 28 lutego 2013 r. 

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013