pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo
Znajdź źródło finansowania! > PRZEDSIĘBIORCY: NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków do programu “Efektywnie wykorzystanie energii” (EWE).

PRZEDSIĘBIORCY: NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków do programu “Efektywnie wykorzystanie energii” (EWE).

Program kierowany jest do przedsiębiorców i podzielony został na 2 części:

  1. Dofinansowanie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach (5 mln zł)
  2. Dofinansowanie inwestycji prowadzących do oszczędności energii i wzrostu efektywności energetycznej (150 mln zł)

Program kierowany jest do przedsiębiorców i podzielony został na 2 części:

  1. Dofinansowanie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach (5 mln zł)
  2. Dofinansowanie inwestycji prowadzących do oszczędności energii i wzrostu efektywności energetycznej (150 mln zł)

Pierwszy etap przeznaczony jest dla przedsiębiorców, których minimalne zużycie energii końcowej w obiektach ,w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu wyniosło 20 000 MWh/rok.

W drugiej części realizowania projektu, łączną kwotą 150 mln zł dofinansowane zostaną projekty mające na celu efektywne wykorzystanie energii.  Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.: racjonalizację zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu, modernizację procesów przemysłowych lub wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością. 

Wnioski w ramach konkursu “Efektywne wykorzystanie energii” będą przyjmowane od 11 do 28 lutego 2013 r. 

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013