Projekty grantowe dla mieszkańców gmin Dolnego Śląska – praktyka, doświadczenia i nowe podejście

Pod takim właśnie tytułem 26 października zorganizowaliśmy w naszym Centrum Technologii Energetycznych konferencję. Była ona poświęcona formule grantowej w realizacji projektów na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska. Udział w konferencji wzięło ponad 60 samorządowców, grantobiorców oraz przedstawicieli instytucji  zarządzających i wdrażających Regionalny Program Operacyjny w naszym regionie.

Konferencja stała się okazją do prezentacji doświadczeń współpracujących z nami gmin i naszego Stowarzyszenia z kończącego się właśnie największego na  Dolnym Śląsku projektu grantowego dla mieszkańców (PV projekt), finansowanego ze środków RPO WD. Projekt jest wynikiem bezprecedensowego partnerstwa 14 dolnośląskich gmin oraz organizacji pozarządowej o profilu inżyniersko-badawczo-rozwojowym – Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy.    

Ważna częścią konferencji stała się dyskusja panelowa, w której swoje opinie przedstawili zarówno włodarze gmin, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i DIP, jak też sami grantobiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia na instalacje fotowoltaiczne w ramach Projektu. Debatę poprowadziła pani Agata Dzikowska z TVP. Wkrótce zamieścimy relację filmową z całego wydarzenia.

Moment na dzielenie się doświadczeniami z wdrażania projektów w formule grantowej okazał się szczególnie dobry. Po pierwsze dlatego, że na dachy mieszkańców trafiły w prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie projekcie już wszystkie 531 instalacje fotowoltaiczne, jakie były przewidziane. Cele i wskaźniki projektu zostały osiągnięte. Projekt generalnie przebiegł bez zakłóceń, ale musieliśmy pokonać niełatwą i momentami wyboistą drogę, o co nietrudno w tak dużym i skomplikowanym przedsięwzięciu z nowo wdrażaną formułą. To ważna lekcja dla nas i innych gmin. Udzielili jej nam przede wszystkim mieszkańcy 14 gmin (opinie mieszkańców o projekcie: https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/ oraz gmin partnerskich: https://cte.fea.pl/2019/03/07/referencje-dla-projektu-pv-projekt/). Drugi powód jest taki, że wiele z gmin, inspirowanych przykładem, nosi się z zamiarem uruchamiania u siebie własnych projektów grantowych. To dobra wiadomość. Na gruncie RPO oznacza to jednak mnóstwo odmienności i rygorów w stosunku do środków z innych źródeł. W trakcie konferencji nasi eksperci oraz partnerzy zaprezentowali sprawdzone w warunkach „bojowych” rozwiązania organizacyjne zarządcze, prawne i techniczne programów grantowych, realizowanych właśnie na gruncie funduszy strukturalnych.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013