Prawie 250 instalacji fotowoltaicznych na dachach

Koniec roku to nie tylko okazja do złożenia życzeń świątecznych i noworocznych, ale także na podsumowania.

Naszą wielką satysfakcją jest, że na dachach naszych grantobiorców znajduje się już blisko 250 instalacji PV. A więc prawie półmetek realizowanego przez nas największego na Dolnym Śląsku projektu grantowego dla prosumentów. Obecna sytuacja, z dobrym tempem prac montażowych oraz szybkim przyrostem instalacji PV, zapewniających własne źródło energii solarnej, to zwieńczenie całego szeregu działań, za które jest odpowiedzialny zespół ekspertów Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość.

W okresie przedświątecznym udało się też uruchomić pierwsze wypłaty grantów, które stanowią refundację nakładów poniesionych wcześniej przez Grantobiorców. Oczywiście, za każdym przelewem stoi nie tylko spora dokumentacja, ale także duży wysiłek naszego personelu i potrzeba ogromnej skrupulatności, a i dla naszych służb finansowych jest to gigantyczna operacja z podwyższonym poziomem odpowiedzialności. Ponieważ szykowaliśmy się na ten moment od paru miesięcy, to byliśmy gotowi, by przelewy do Grantobiorców zaczęły wychodzić już następnego dnia po dniu, w którym do nas trafiła zaliczka z Instytucji Pośredniczącej. Do końca roku środki trafią do ponad 100 odbiorców, u których instalacje nasi inspektorzy nadzoru zlustrowali i odebrali i którzy złożyli kompletną dokumentację rozliczeniową. Mamy nadzieję, że sprawi to, że Święta i Nowy Rok będą w wielu domach jeszcze radośniejsze.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013