Ponad 500 umów na montaż instalacji fotowoltaicznych, czyli gorące lato w CTE

Tak, to rzeczywiście było gorące lato w naszym ośrodku Centrum Technologii Energetycznych. W lipcu i sierpniu kierujące ośrodkiem CTE Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość podpisało ponad 500 umów na udzielenie grantów na zakup i montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na terenie Dolnego Śląska. Stoi za tym wielki wysiłek organizacyjny i dokumentacyjny naszego zespołu. W celu sprawnego przebiegu procesu uruchomiliśmy specjalny system rezerwacji dla Grantobiorców, przybywających często z odległych zakątków regionu. Dodatkowo, dla zainteresowanych inwestorów organizowane było demonstracje technologiczne i pokazy urządzeń oraz sposobu montażu instalacji PV, ich serwisowania w okresie eksploatacji, a także zdalnego monitorowania ich pracy. A więc porządna porcja edukacji technologicznej, tak ważnej w przypadku nowych rozwiązań, prawidłowego ich doboru oraz poprawnego stosowania.   

 

Jest to przełomowy krok w realizowanym przez nasze Stowarzyszenie już od ponad roku projekcie, którego celem jest nie tylko udzielenie dofinansowania grupie ponad pól tysiąca prosumentów dolnośląskich na ich systemy PV, ale także kompleksowego wsparcia technologiczno-organizacyjnego dla inwestorów.   

 

Kluczowym elementem projektu okazało się wykorzystanie doświadczeń technologicznych prowadzonego przez Stowarzyszenie Laboratorium Solarnego CTE. Opracowana metodyka realizacji projektu oraz założenia wykonawczo-organizacyjne i szczegółowe wytyczne techniczne, wyznaczające podwyższony standard realizacyjny w projekcie, zostały sporządzone na podstawie wiedzy, zgromadzonej w wyników testów kilkunastu systemów fotowoltaicznych w Laboratorium CTE oraz doświadczeń członków Klastra CTE. Okazały się one bezcennym zasobem, z którego mogło skorzystać nie tylko pół tysiąca inwestorów, zainteresowanych własnymi systemami PV, ale także cała grupa podmiotów – członków Klastra CTE. W efekcie inwestorzy otrzymali parasol ochronny w postaci wymogów, gwarantujących wysoką jakość techniczną dofinansowanych instalacji, wspartą kompleksową opieką doradztwa technicznego i daleko wykraczającymi poza stosowanymi na rynku warunkami rękojmi i gwarancji. Wymogi te wytyczyły też nowy standard na rynku usług instalatorskich systemów PV. Z korzyścią dla inwestorów i samych przedsiębiorstw.

Integracja branży urządzeń do wytwarzania energii z własnych niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł wokół wspólnych projektów wyznaczających nowe standardy, to jeden z ważniejszych celów działań Klastra CTE.     


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013