Położenie

O ile nie mamy wpływy na strefę klimatyczną w jakiej znajduje się nasz dom, a jedynym sposobem jest jego ocieplenie, o tyle orientacja względem stron świata, może poprawić komfort jak i koszty eksploatacji domu. Odpowiednio usytuowany dom jest w stanie czerpać więcej naturalnej energii słonecznej, co bezpośrednio przekłada się na wysokość rachunków za ogrzewanie, ale także oświetlenie pomieszczeń.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013