Oszczędzanie energii

Wśród wielu możliwości oszczędzania energii jak izolowanie domy, wentylacja z odzyskiem ciepła czy odpowiednia orientacja i konstrukcja, istnieje jeszcze wiele możliwości aby sprawić, że nasze rachunki będą niższe. W tym dziale przedstawiWśród wielu możliwości oszczędzania energii jak izolowanie domy, wentylacja z odzyskiem ciepła czy odpowiednia orientacja i konstrukcja, istnieje jeszcze wiele możliwości aby sprawić, że nasze rachunki będą niższe. W tym dziale przedstawiamy systemy i rozwiązania, które pozwolą obniżyć zużycie energii oraz wiele informacji dotyczących zielonych technologii.amy systemy i rozwiązania, które pozwolą obniżyć zużycie energii oraz wiele informacji dotyczących zielonych technologii.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013