pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

Ośrodek szkoleniowy CTE – galeria

Jeden z dachów montażowych z kompleksie CTE. Poszczególne dachy, a nawet ich połacie pokrytymi są różnymi typami materiałów dachowych. Pozwala to na trening z różnymi konstrukcjami wsporczymi oraz ćwiczenie różnych technik montażowych

Poniżej hall w budynku CTE ze stanowiskami multimedialnymi oraz panelem prezentacyjnym systemu monitoringu w Laboratorium PV

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013