Ośrodek szkoleniowy CTE – galeria

Jeden z dachów montażowych z kompleksie CTE. Poszczególne dachy, a nawet ich połacie pokrytymi są różnymi typami materiałów dachowych. Pozwala to na trening z różnymi konstrukcjami wsporczymi oraz ćwiczenie różnych technik montażowychPoniżej hall w budynku CTE ze stanowiskami multimedialnymi oraz panelem prezentacyjnym systemu monitoringu w Laboratorium PV


Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013