Nowy członek porozumienia CTE

Prezentująca niedawno swoją technologię zgazowywania zrębków i produkcji energii elektrycznej firma BIOLEUX Polska Sp. z o. o. dołączyła do Klastra Centrum Technologii Energetycznych.

 

Firma BIOLEUX Polska została założona w roku 2009 w celu wdrożenia projektów związanych z generacją energii odnawialnych z biomasy i innych odpadów organicznych. Po uzyskaniu licencji z firmy ECP na urządzenia do czystego i efektywnego energetycznie zgazowania surowców organicznych, takich jak biomasa, odpady rolnicze i leśne oraz odpady komunalne i osady pościekowe, została otwarta droga ku taniemu wytwarzaniu czystej energii. Efektem tego jest produkcja energii elektrycznej  i paliw.

 

Jednym z kierunków rozwoju przedsiębiorstwa jest produkcja tanich paliw, takich jak: olej napędowy, benzyna, metanol i nafta (paliwo do turbin odrzutowych) z odpadowych surowców organicznych, a nawet z gazu ziemnego.

Przyszłościowo, kierownictwo firmy zamierza wydzielić szereg ubocznych, lecz obiecujących technologii typu spin-off, takich jak : odsiarczanie gazu syntezowego, oczyszczanie biogazu, gazu wysypiskowego i ziemnego oraz gazu pochodzącego z podziemnego zgazowania węgla (UCG), generowanie wodoru z surowców odnawialnych, oczyszczanie wód zęzowych w statkach, palniki do spalania ubogich mieszanek pyłu węglowego, usprawniona ekstrakcja ropy naftowej z piasków roponośnych i utylizacja pochodni gazu ziemnego i metanu dla uniknięcia zagrożeń środowiskowych.

Więcej na temat firmy znaleźć można TU


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013