Nowoczesne metody ogrzewania domu – jak efektywniej wykorzystać ciepło

Bardzo popularnym sposobem ogrzewania w ostatnim okresie stało się ogrzewanie podłogowe, jednocześnie coraz częściej możemy spotkać się z montażem ogrzewania ściennego i fazowego. Co to jest? 

 

 

Ogrzewanie ścienne jest bardzo podobne do ogrzewania podłogowego. Rurki miedziane są montowane do uprzednio ocieplonej styropianem ściany . Instalacja ta może być następnie pokryta warstwą tynku lub płytami gipsowo-kartonowymi. System charakteryzuje się tym, że dostarcza dużą ilość ciepła 


w stosunku do niskiej temperatury powierzchni grzewczej. Dostarczanie energii odbywa się na drodze promieniowania, a nie konwekcji. Nie powstają ruchy masowe powietrza, a co za tym idzie zmniejsza się zakurzenie pomieszczeń. Jest to olbrzymią zaleta dla osób cierpiących na alergię, ponieważ alergeny nie są unoszone wraz z powietrzem w górę pomieszczenia.

 Temperaturę,która można osiągnąć w ogrzewaniu ściennym wynieść może nawet 40 stopni Celsjusza. Różnica ta polega z faktu iż osoby przebywające w pomieszczeniu nie mają bezpośredniego kontaktu z ciepłymi ścianami. Porównując energię dostarczaną przez wyżej wymienione instalacje można zauważyć, że ogrzewanie ścienne jest aż dwukrotnie bardziej wydajne niż ogrzewanie podłogowe (przeliczając na powierzchnie jednego metra kwadratowego). Bardzo istotnym elementem powierzchniowego systemy grzewczego, jest korzystanie z ciepła o względnie niskiej temperaturze. Ma to bardzo duże znaczenie jeżeli chcemy ogrzewać nasz dom przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych. Pamiętajmy, że urządzenia takie jak pompy ciepła najlepsza wydajność maja właśnie wtedy, kiedy pracują z ogrzewaniem niskotemperatutowym.    

 Trzeba również zauważyć, że pomieszczenia z ogrzewaniem ściennym będą się szybciej nagrzewały. Podyktowane jest to grubością warstwy zewnętrznej pomiędzy systemem a przestrzenią pokoju. Szybsze przenikanie ciepła pozwoli również na łatwiejszą regulację temperatury w pomieszczeniu.

 

Ogrzewanie fazowe

 


Ogrzewanie fazowe jest również ogrzewaniem ściennym ale różni się znacznie w budowie od wyżej wymienionej instalacji. Zasada jego działania opera się na przemianie fazowej (stąd też i nazwa). Składa się ono z rurek umieszczonych pionowo w ścianie. Każda z rurek jest zamknięta i wypełniona płynem, który paruje w znacznie niższej temperaturze niż woda. System rurek pionowych odbiera energię cieplną od centralnego ogrzewania od dołu. Ciepła woda płynąca w CO podgrzewa medium w rurkach pionowych aż do momentu jego parowania. Przy zmianie fazowej płynu następuje intensywne pobieranie energii. Para unosząca się do górnej części rurki,  jest znacznie od niej zimniejsza. Zimna rurka odbiera od pary ciepło. Następuje skroplenia medium. Skropliny spływają na dół i cały cykl zaczyna się od nowa.

 W rurkach ogrzewania fazowego jest znacznie mniejsza ilość płynu. W razie awarii wyciek medium będzie mały i miejscowy. A cała instalacja nadal będzie mogła pracować.W przypadku ogrzewania tradycyjnego wyciek medium może być bardzo wielki a instalacja centralnego ogrzewania jest niesprawna. Zmniejszenie ilości wody w instalacji CO po przez system ogrzewania fazowego pozwoli na montaż pompy o mniejszej mocy- oszczędzamy na energii elektrycznej.

Zalety:

  • Ciepłojest równomiernie rozprowadzone po całym pomieszczeniu
  • Osiągnięciewyższej temperatury grzewczej niż w przypadku ogrzewania podłogowego
  • Poprzez promieniowe oddawanie energii nie powoduje cyrkulacji powietrza ialergenów.
  • Łatwaregulacja temperatury i szybkie oddawanie ciepła przez układ. Porównując ztradycyjnym ogrzewaniem.
  • Możnamontować wbudowywać w ściany o dowolnym kontem. Tradycyjne kaloryfer potrzebujądo montażu najczęściej ściany pionowej.
  • Zmniejszenie kosztów ogrzewania. Instalacja ścienna jest znacznie wydajniejsza od tradycyjnej instalacji CO.

Wady:

  • Ściany nie mogą być osłonięte, ponieważ wystąpi problem z przekazywaniem ciepła. Występują problemy z umeblowaniem.
  • Wprzypadku awarii trzeba zbijać tynk ze ścian.
  • Wyższe koszty instalacji ściennej od tradycyjnej instalacji CO.
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013