Misja gospodarcza Freiburg Stuttgart

Członkowie Klastra Centrum Technologii Energetycznych w ramach programu internacjonalizacji wybrali się tym razem do Niemiec południowo-zachodnich w rejon Freiburga i Stuttgartu. Wyjazd miał miejsce w dniach 5-8 października br.

Ta kolejna już zagraniczna wizyta studyjna miała na celu nawiązanie kontaktów projektowych oraz rozwój kompetencji Klastra CTE w stronę technologii smart-gridowych wykorzystywanych na poziomie pojedynczych budynków i ich grup (w tym technologie generacji rozproszonej- fotowoltaika i magazynowanie energii, sterowania BEMS i inne związane z koncepcją inteligentnego budynku oraz jego miejsca w smart grid).

Wizyta miała ścisły związek z uruchamianym właśnie przez Klaster CTE największym w Polsce projektem badawczym w dziedzinie fotowoltaiki (zapraszamy do współpracy firmy z branży i jednostki B+R).

Freiburg został wybrany jako cel wizyty klastra CTE nieprzypadkowo. To miasto uważane za zieloną stolicę Niemiec i jednocześnie najbardziej słoneczne miasto. Tu, począwszy od lat90-tych, zrealizowano szereg pionierskich przedsięwzięć, łączących w niezwykły sposób nowoczesne technologie z zasadami zrównoważonego budownictwa oraz nowoczesnej urbanistyki, które szybko stały się marką rozpoznawaną na całym świecie oraz inspiracją dla planistów, architektów, deweloperów, inżynierów,samorządowców i lokalnych społeczności.   

Jednym z głównych punktów naszego programu była wizyta w Instytucie Fraunhofera ISE we Freiburgu. Towarzystwo Fraunhofera to największa w Europie i jedna z największych na świecie organizacji badawczo-rozwojowych,skupionych na badaniach stosowanych i wdrożeniach innowacyjnych technologii środowiskowych i energetycznych. Zatrudnia ponad 23 tys. pracowników.  W liczącej 67 instytutów międzynarodowej rodzinie Fraunhofera, Instytut we Freiburgu jest jednym z dwóch największych (1,3 tys.zatrudnionych). Jest znany z kilku wiodących specjalizacji technologicznych: budynki niskoenergetyczne, inteligentne sieci, zeroemisyjny transport, technologie solarne i pomp ciepła. Oprócz prezentacji zorganizowanej specjalnie dla naszego klastra CTE w samym Instytucie oraz odwiedzin w laboratorium solarnym, mieliśmy również okazję uczestniczyć w pasjonującym study tour po Freiburgu, prowadzonym niezwykle kompetentnie przez jednego z menedżerów Fraunhofera. Program objął następujące wizyty, połączone z fachowym komentarzem specjalistów:

  • w kompleksie zmodernizowanych do standardu pasywnego wieżowców mieszkalnych Buggingerstraße 50, wraz z prezentacją architekta zatrudnionego przez komunalną spółkę deweloperską, odpowiedzialną za inwestycję
  • w dzielnicy Riesefeld (największy projekt budowlany w Badenii Wirtembergii, zrealizowany na obszarze 70 ha z 3,7 tys.domów, 10,5 tys. mieszkańców – wszystkie budynki w standardzie niskoenergetycznym,ze znacznym udziałem PV i kolektorów oraz CHP w bilansie energetycznym
  • w dzielnicy Vauban (40 ha, 5,5 tys. mieszkańców– zmodernizowany kompleks byłych obiektów wojskowych do standardu niskoenergetycznego zintegrowanych z rozległymi terenami zielonymi i obowiązkowo niską zabudową; 170 budynków jest pasywnych a kolejnych 70 plusenergetycznych; osiedle Vauban to także styl życia mieszkańców zorientowanych niezwykle prośrodowiskowo, żyjących w symbiozie nawet z ekstremalnie alternatywnymi wspólnotami, odrzucającymi konsumpcyjny styl życia i preferujących mieszkanie nierzadko w bardzo podstawowych, wręcz prymitywnych obiektach mieszkalnych )
  • w kompleksie mieszkaniowym, którego najbardziej znaną częścią jest Sonnenschiff (Słoneczny okręt) – budynek o niezwykłej formie i funkcji. Sonnenschiff w głównej części wypełniają biura i sklepy, ale na jego dachu ulokowano domy mieszkalne, co razem tworzy wrażenie okrętu. Cały budynek jest usytuowany wzdłuż głównej arterii, liczy 125m długości i stanowi barierę akustyczną dla ekologicznego i niskoenergetycznego osiedla, znajdującego się zanim (domy tam są wierną kopią tych umieszczonych na dachu Sonnenshiff)

Wizytę we Freiburgu uzupełniło interesujące spotkanie biznesowe w siedzibie Międzynarodowego Towarzystwa Energetyki Solarnej (International Solar Energy Society – ISES). To najstarsza i największa organizacja na świecie,grupująca podmioty zajmujące się rozwojem energetyki słonecznej.

Wyjazd studyjny członków klastra CTE miał jeszcze dwa inne cele, ściśle związane z uruchamianym właśnie przez nasz klaster największym w Polsce projektem badawczym w dziedzinie fotowoltaiki. Były to wizyty:

  • na instalacji badawczej ZSW (Zentrum fur Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung Baden Wirtemberg), gdzie od kilkunastu lat są testowane moduły w kilkunastu technologiach fotowoltaicznych i gdzie oprócz oceny wpływu parametrów środowiskowych, prądowo-napięciowych na efektywność systemów PV, badana jest ich charakterystyka w czasie (podatność na starzenie i uszkodzenia). To cenne, bo zweryfikowane w dłuższym okresie czasu,źródło wiedzy na temat doboru, projektowania i eksploatacji systemów PV. Strony złożyły deklaracje o współpracy przy realizacji projektu klastra CTE w Polsce.  
  • na targach WORLD OF ENERGY SOLUTIONS 2014 w Stuttgarcie. To ważna impreza dla Klastra CTE ze względu na jej przewodnią tematykę związaną z systemami magazynowania energii. Nawiązane zostały kontakty biznesowe z 3 firmami, które zostaną uwzględnione w wyborze dostawców systemów akumulacji pod testowe instalacje PV, które zostaną zbudowane w uruchamianym przez Klaster CTE projekcie PV w Świdnicy (finansowanie w ramach PO Innowacyjna Gospodarka). Akumulacja energii w polskiej rzeczywistości to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju generacji energii elektrycznej ze źródeł rozproszonych – przede wszystkim w technologiach PV (m.in. ze względu kierunki prac legislacyjnych dot. prawa energetycznego i ustawy OŹE).

Pasywny wieżowiec mieszkalny Buggingerstraße 50

Instytut Fraunhofera ISE we Freiburgu

Prezentacja w Instytucie Fraunhofera ISE we Freiburgu

Sonnenschiff Freiburg

Targi WORLD OF ENERGY SOLUTIONS 2014 w Stuttgarcie

Instalacja badawcza ZSW

Instalacja badawcza ZSW

Instalacja badawcza ZSW


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013