Konstrukcje

Konstrukcja ścian, dachu, konstrukcja okna oraz odpowiednie jego zamocowanie, a także wiele innych aspektów mają wpływ na to, czy nasz dom nie będzie tracił zbyt dużo energii. Wykonanie ich z odpowiednią starannością z pewnością się opłaci. W tym dziale znajdziesz wiele informacji na temat: jak konstruować elementy domu energooszczędnego.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013