Konferencja Rynek energetyczny – nowa rzeczywistość SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

12 grudnia w siedzibie naszego Centrum Technologii Energetycznych odbyła się konferencja pt. „Rynek energetyczny – nowa rzeczywistość – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?”  Zgłosiło się na nią blisko 70 uczestników z ponad 50 firm, zainteresowanych nie tylko przyczynami turbulencji na rynkach energii i scenariuszami dalszego rozwoju sytuacji, ale także rozwiązaniami, które mogą zmniejszyć dotkliwość gwałtownych wzrostów cen energii.

 

Organizatorem spotkania była firma Innpact. To największa w Polsce niezależna firmą doradcza w dziedzinie optymalizacji kosztów mediów energetycznych, a przy tym członek Klastra Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy. Nasze CTE w trakcie konferencji przedstawiało wyniki testów w prowadzonym przez nas Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych oraz finansowe i technologiczne założenia dla instalacji przemysłowych, bazujących na energii słonecznej.   

 

W chwili obecnej mamy do czynienia z wielkimi zmianami na rynku energetycznym w Polsce. Jest to okres burzliwych wzrostów cen energii i paliwa gazowego, powodujących wiele perturbacji w gospodarce naszego kraju. Nagły wzrost cen energii spowodowany jest głównie wzrostem kosztów opłat za emisje CO2 oraz rosnącymi kosztami zakupu węgla, na którym opiera się nasz przemysł wytwórczy energii. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa będą zmuszone rozpocząć intensywne działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej, jak również rozważyć inwestycje we własne ekologicznie źródła energii. Ze względu na fakt, iż mamy do czynienia z trwałym wzrostem kosztów mediów energetycznych, należy przygotować strategie energetyczna przedsiębiorstwa, która na kilka lat określi działania poprawiające efektywność korzystania z tych mediów. Coraz ciekawszą alternatywą stają się także projekty systemów fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw. Przy obecnych realiach rynkowych, zwrot z inwestycji w przemysłową instalację fotowoltaiczną może zamknąć się w 7-8 latach, i to przy spłacie inwestycji z uzyskiwanych na bieżąco oszczędności, z dodatkową  premią w postaci bezpłatnej energii z instalacji PV przez kolejnych 15 lat jej cyklu technologicznego życia.

 

Konferencja była też okazją do nawiązania bliższej współpracy, zarówno w związku z propozycjami optymalizacji zużycia energii firmy Innpact, jak i rozwiązaniami w zakresie systemów PV, bazujących na praktycznych doświadczeniach Centrum Technologii w Świdnicy, a także działania świdnickiego Klastra CTE.   


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013