Konferencja „Program rozwoju sieci elektroenergetycznej szansą rozwoju gospodarczego regionu północnej Wielkopolski”

W ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z ENEĄ – jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. W ramach tej współpracy istotne okazało się nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju energetyki lokalnej na poziomie gmin i powiatów, a także wypracowane rozwiązania w zakresie energetyki prosumenckiej.

Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach podejmowanych przez ENEA Operator, a dotyczących współpracy z samorządami. 17 czerwca 2014 ENEA zorganizowała w Pestkownicy (gmina Krzyż Wlkp.) konferencję „Program rozwoju sieci elektroenergetycznej szansą rozwoju gospodarczego regionu północnej Wielkopolski”. W konferencji wziął udział członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, a także 32 burmistrzów, wójtów i prezydentów reprezentujących wielkopolskie JST. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prezes oraz dyrektor ds. inwestycyjnych ENEA Operator. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość i Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy reprezentował prezes Krzysztof Brzozowski. W swojej prezentacji przedstawił koncepcję realizacji projektów dot. energetyki prosumenckiej i gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gmin, we współpracy JST, Urzędu Marszałkowskiego, przedsiębiorstwa energetycznego przy aktywnym włączeniu lokalnych przedsiębiorstw i społeczności. Punktem wyjścia dla tej koncepcji były dwa zrealizowane w ostatnich latach przez SWP wielkoskalowe projekty szkoleniowo-doradcze: „Samorządowy Menedżer ds. Energii” oraz „Eko-Gmina”. K.Brzozowski odniósł się także do doświadczeń związanych z realizacją projektów z zakresu energetyki obywatelskiej, realizowanych przez SWP w ramach umowy z NFOŚiGW, w tym „Od konsumenta do prosumenta, czyli dlaczego warto wdrażać inteligentne sieci energetyczne w Polsce”.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013