Konferencja fotowoltaiczna

25 listopada w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy odbędzie się konferencja, której celem jest przedstawienie stosowanych technologii fotowoltaicznych oraz perspektyw rozwoju PV w Polsce. 

Uczestnicy wydarzenia poznają bliżej zadania i rolę nowo powstałego i największego w Polsce laboratorium systemów fotowoltaicznych przy Centrum Technologii Energetycznych. W bloku poświęconym finansowaniu rozwoju oraz kształceniu instalatorów prelegenci omówią krajowe i europejskie programy dla firm finansujące fotowoltaikę oraz pierwsze doświadczenia dotyczące finansowania rozwoju segmentu prosumenckiego. Wydarzenie będzie również okazją do dokonania analizy przypadku i sukcesu producentów systemów PV, a także wzięcia udziału w dyskusji.

Wśród prelegentów na konferencji wystąpią m.in. dr Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, dr Tadeusz Żdanowicz z Politechniki Wrocławskiej, Krzysztof Brzozowski oraz Marek Rybiański z Centrum Technologii Energetycznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie.

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu należy przesyłać drogą mailową na adres j.wojciechowska@fea.pl podając: imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji, numer telefonu, w temacie wpisując: KONFERENCJA. 

 

KONFERENCJA FOTOWOLTAICZNA
miejsce: Centrum Technologii Energetycznych w Świdnica

Termin: 25 listopada 2015 (środa)
Grupa docelowa: firmy instalacyjne, dostawcy technologii, członkowie klastra, branża

 

Program konferencji

9:00 – 9:30

Rejestracja i bufet kawowy

 

 

9:30 – 9:55

Przywitanie uczestników, otwarcie konferencji

Krzysztof Brzozowski, Centrum Technologii Energetycznych

 Blok I: Technologie fotowoltaiczne oraz badanie efektywności modułów i systemów PV

 

9:55 – 10:20

Przegląd stosowanych efektywnych technologii fotowoltaicznych oraz perspektywy rozwojowe dla nowych technologii

dr inż. Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

 

10:20 – 10:40

 

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

dr Stanisław Pietruszko, Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

 

10:40 – 11:00

Zadania i rola laboratorium systemów fotowoltaicznych przy CTE w Świdnicy. Korzyści ze współpracy

dr inż. Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Marek Rybiański, Centrum Technologii Energetycznych

11:00 – 11:20

SmartWire jako przykład nowoczesnych wysokosprawnych technologii implementowanych na rynek polski

Marek Sobieniecki, Meyer Burger 

11:20 – 11:45

Rola ogniw PV nowych generacji we współczesnej architekturze

Wacław Jedlecki, 

ML System S. A.

11:45 – 12:15

Dyskusja

 

 

12:15 – 12:30 

 

Przerwa kawowa

 

 Blok II: Finansowanie rozwoju oraz kształcenie instalatorów
 
 

12:30 – 13:00

Krajowe i europejskie programy dla firm finansowania rozwoju fotowoltaiki

Krzysztof Brzozowski, Centrum Technologii Energetycznych

13:00 – 13:25

Finansowanie rozwoju segmentu prosumenckiego – pierwsze doświadczenia, konieczne zmiany

Piotr Pająk, Gramwzielone.pl

13:25 – 13:50

Krajowy program certyfikacji firm instalujących systemy fotowoltaiczne

dr Stanisław Pietruszko, Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki 

 

13:50 – 14:20

Producenci systemów PV – analiza przypadku

 

Mariusz Potocki, xDisc

14:20 – 14:35

BlueSol jako przykład do projektowania instalacji PV

Dariusz Bucholski, BlueSol

14:35 – 15:00 

 

Dyskusja

 

15:00 – 15:40

 

Lunch

 

15:40 – 16:20

 

Wizyta studyjna – laboratorium PV oraz akredytowany ośrodek szkoleniowy dla instalatorów

 

<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013