Klaster CTE na POLEKO i spotkaniu ZPFEO

Przedstawiciel Centrum Technologii Energetycznych wziął udział 20 listopada br. w okolicznościowym spotkaniu, które ZPFEO zorganizowało w trakcie targów POLEKO w Poznaniu dla członków Związku oraz zaproszonych gości.

 Znaleźli się wśród nich zarówno przedstawiciele Parlamentu RP, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jak i dziennikarze zainteresowani problematyką nowej ustawy OŹE. Właśnie temu niezwykle doniosłemu aktowi prawnemu została poświęcona znaczna część spotkania. Zostało też oficjalnie przedstawione najnowsze stanowisko Związku i uwagi do projektu ustawy.

 Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość oraz klaster Centrum Technologii Energetycznych są członkami Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO). ZP FEO, którego pracami koordynuje prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski, już ponad rok temu przygotował własne założenia do nowej ustawy OZE, które zostały przekazane Ministerstwu Gospodarki. ZPFEO bierze też aktywny udział w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki, wspierając w szczególności rozwiązania służące w energetyce prosumenckiej i nowym technologiom OZE.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013