Intersolar 2014

W dniach 3-6 czerwca przedstawiciele  klastra Centrum Technologii Energetycznych, mieli możliwość wyjazdu na największe w Europie targi techniki solarnej – Intersolar Europe w Monachium. 

Wyjazd na Intersolar został połączony z wizytą w Austrian Institute of Technology w Wiedniu. Jest to największy instytut badawczy w Austrii, specjalizujący się w kluczowych zagadnieniach infrastruktury energetycznej przyszłości. Rozwój badań i technologii ukierunkowany jest na realizację innowacji między innymi w zakresie energetyki odnawialnej. AIT dysponuje rozbudowaną bazą badawczo-rozwojową. Dzięki zaawansowanym technologiom pomiaru oraz innowacyjnym narzędziom symulacyjnym są prowadzone testy urządzeń energetycznych, badania efektywności inteligentnych sieci dystrybucji oraz inteligentnych budynków w celu utworzenia jednolitego, zrównoważonego systemu energetycznego. Wizyta w AIT była także okazją do rozmów na temat współpracy w ramach uruchamianej przez klaster CTE badawczo-rozwojowej instalacji fotowoltaicznej oraz współpracy we wspólnych projektach europejskich.    

Punktem docelowym były targi Intersolar, gdzie przez dwa dni uczestnicy brali udział w szeregu konferencji i wystaw poświęconym fotowoltaice, technologiom produkcji PV, magazynowaniu energii i technologiom kolektorów termicznych. W wydarzeniu, jak co roku wzięli udział czołowi przedstawiciele przemysłu solarnego z ponad 40 krajów i ok. 1500 ekspertów z dziedziny ekonomii i nauki. Wiodącym tematem wystawy była prezentacja modeli finansowania oraz rozwiązań technologicznych służących produkcji energii słonecznej, a podczas spotkań dyskutowano na temat zagadnienia dotyczącego rewolucji energetycznej oraz przyszłości branży. Najważniejsza była możliwość zapoznania się z bieżącą ofertą produktów, rozwiązań i usług, możliwych do zastosowania w naszym kraju.

Należą do nich. m.in. instalacje zintegrowane, łączące technologie kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (np. systemy pompa ciepła i PV), a także kompletne systemy, przewidziane do funkcjonowania budynków w formule off-grid. 

Ciekawym rozwiązaniem prezentowanym na targach były kolektory hybrydowe, łączące produkcję ciepłej wody z produkcją energii. Jest to dobre rozwiązanie dla właścicieli dachów o niewielkiej powierzchni, gdyż przy jednoczesnej produkcji ciepłej wody, następuje schładzanie ogniw fotowoltaicznych, a to z kolei podnosi ich sprawność.

Podczas targów zaobserwować można było niekonwencjonalne sposoby montażu paneli fotowoltaicznych. Producenci starali się udowodnić zwiedzającym, że urządzenia do produkcji energii są możliwe do zastosowania nie tylko na dachach, lecz również na wszelkiego rodzaju innych powierzchniach, takich jak wiaty samochodowe, nietypowe zadaszenia, czy elewacje budynków.

W trakcie wydarzenia w Monachium po raz pierwszy zaprezentowano zintegrowany falownik ze stacją akumulatorów. Falownik, czyli regulator ładowania i/lub inverter znajduje się w samym sercu systemu fotowoltaicznego. Odgrywa ważną rolę, ponieważ jest kluczowym ogniwem łączącym panele fotowoltaiczne z akumulatorem lub odbiornikami. Prezentowane na targach falowniki gwarantowały połączenie wydajności i komfortu pracy w zakresie od 1 do 17 kW.

W trakcie targów odbyliśmy kilkanaście spotkań i rozmów w sprawie współpracy w ramach nowo uruchamianego projektu PV, m.in. z First Solar, SMA, Solar Max, Phono Solar, MpTec, Samsung.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013