Inteligentne liczniki prądu – czy to sie opłaca?

W tym roku w Polsce ruszył proces wdrażania inteligentnych sieci energetycznych, na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy 340 mln zł. Zgodnie z przepisami unijnymi, proces ten, powinien zakończyć się w 2020 roku. Czym więc są inteligentne liczniki i jaki będą miały wpływ na nasze rachunki?

Inteligentne liczniki to urządzenia pomiarowe rejestrujące zużycie energii w niewielkich odstępach czasu (ok. godziny) i przekazujące te informacje, co najmniej raz dziennie do systemu monitorującego zużycie. Umożliwiają dwukierunkową komunikację pomiędzy licznikiem a centralą, dzięki czemu, odbiorca na bieżąco informowany jest ile energii wykorzystał. Informowany jest również, jaka jest aktualna taryfa sprzedaży. Urządzenia ta zapobiegają również stratą energii podczas awarii i umożliwiają szybką jej lokalizację. Są one podstawą budowy inteligentnych sieci energetycznych (smart grid).

Wykorzystują one tzw. technologię „smart metering”, czyli połączenia pomiaru prądu z siecią informatyczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostawca energii będzie w stanie odczytać stan licznika droga elektroniczną. Już sam ten fakt sprawia, że ceny energii powinny nieco się obniżyć z uwagi na to, że nie będzie potrzeby opłacania inkasentów sprawdzających wskazania liczników. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego nasze państwo zdecydowało się na taki krok.

Jak szacuje Urząd Regulacji Energetyki (URE), technologia smart metering umożliwia oszczędności w zużyciu energii na poziomie ok. 10 %. Wynika to z faktu, że odbiorca będzie w stanie na bieżąco śledzić zużycie energii oraz koszt jej zakupu, przez co w sposób świadomy decydować o poniesionych kosztach. Dodatkowo, oszczędności mają wynikać z rozwoju taryf cen energii, które uzależnione będą od pory dnia i roku. Energia pobierana w szczytowym okresie zapotrzebowania będzie droższa od tej, sprzedawanej poza szczytem. Od nas zależeć będzie w jakich cenach będziemy ją kupować. Ponadto liczniki umożliwią automatyczne odłączanie urządzeń najbardziej energochłonnych w okresach kiedy energia jest najdroższa. Takie połączenie sprawi, że możliwe będzie stworzenie profilu konsumenta a dzięki temu indywidualne dostosowanie cen do potrzeb i możliwości klienta.

Inteligentne liczniki posiadają jeszcze jedną istotną funkcję, która wiąże się systemem opłacania rachunków. Obecnie przyzwyczajeni jesteśmy do rachunków wystawianych przez dystrybutora na podstawie prognoz zużycia dotyczących poprzednich okresów rozliczeniowych. Problem w tym, że nigdy nie płacimy za realne zużycie przez co nie odczuwamy korzyści wynikających z podejmowanych przez nas oszczędności. Nowy system ma to zmienić, ponieważ rachunki wystawiane będą na podstawie aktualnych odczytów. Zmieni się również system przedpłatowy. Do tej pory, aby móc płacić za prąd jeszcze przed jego zużyciem konieczna była wymiana licznika. Nowoczesne urządzenia posiadają funkcję rozliczana przedpłatowego. Warto wspomnieć, że taki rodzaj rozliczania, również wpływają na ograniczenie zużycia energii nawet o 30 %, skutkiem czego, oszczędności płynące ze zmiany liczników mogą być jeszcze większe. Wynika to z faktu, że klient zmuszony jest planować zużycie energii na podstawie zakupionych wcześniej jednostek, co utrwala w nim dobre nawyki oszczędzania energii.

Oprócz szczegółowego monitorowania zużycia prądu, oszczędności wynikać maja również z redukcji różnicy pomiędzy planowanym a rzeczywistym zużyciem energii. Oznacza to, że możliwe jest obniżenie opłat przesyłowych, które generowane są również przez to, że zakład energetyczny pozostaje w stałej gotowości do przesłania energii. Zastosowanie Inteligentnych liczników pozwoli na dużo bardziej dokładne oszacowanie zapotrzebowania.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013