III Międzynarodowe Targi Budownictwa Energooszczędnego i Ekologicznego BUD- ECO 2013 oraz II Konferencja Dolnośląski Dom Energooszczędny i Odnawialne Źródła Energii 8-9 listopada 2013

 

8-9 listopada 2013 we Wrocławskim Centrum Kongresowym we Wrocławiu odbędą się III Międzynarodowe Targi Budownictwa Energooszczędnego i Ekologicznego BUD-ECO 2013 oraz druga edycja wyjątkowej konferencji: Dolnośląski Dom Energooszczędny i Odnawialne Źródła Energii.  Przedstawiciele branży budownictwa ekologicznego spotkają się we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Obie imprezy odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Rafała Jurkowlańca.

BUD-ECO 2013 to trzecia edycja międzynarodowych targów poświęconych odnawialnym źródłom energii. Wydarzenie skierowane jest do producentów i dystrybutorów domów energooszczędnych, pasywnych i inteligentnych oraz urządzeń energooszczędnych: instalacji grzewczych, kolektorów słonecznych, systemów izolacyjnych, wentylatorów, rekuperatorów, energooszczędnych okien i drzwi oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Prezentowane technologie mogą zostać wykorzystane zarówno w przemyśle, biurach, jak i w gospodarstwach domowych, mają zastosowanie w ogrzewaniu, chłodzeniu, wentylacji, produkcji ciepłej wody użytkowej i energii elektrycznej. Targi BUD-ECO są szansą promocji produktów i usług z zakresu budownictwa energooszczędnego na rozległym, chłonnym i przyszłościowym potencjalnym rynku, jakim jest Dolny Śląsk i Polska Zachodnia.

 

II KONFERENCJA DDE i OZE

 Celem konferencji jest m.in. stworzenie platformy między uczelniami i poszczególnymi wydziałami z Dolnego Śląska skupionej wokół zagadnień budownictwa energooszczędnego, niskoenergetycznego i ekologicznego. Do udziału w konferencji DDE i OZE zachęcamy przedstawicieli środowisk naukowych oraz reprezentantów firm, instytucji i organizacji działających w branży budownictwa ekologicznego i energooszczędnego.

„Planując połączenie II Konferencji DDE i OZE z  Targami Bud-Eco 2013 , mieliśmy na celu umożliwienie kontaktu między reprezentantami różnych dyscyplin nauki i biznesem, by w ten sposób odpowiedzieć na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku budownictwa energooszczędnego. Naszym celem było również stworzenie miejsca, w którym eksperci mogliby wymieniać się wiedzą w obrębie sektora odnawialnych źródeł energii oraz podyskutować na tematy trendów, problemów prawnych i rozwoju.” ― mówi organizator Agencja Reklamowa Wigor.

Konferencja umożliwia nawiązanie współpracy między firmami oraz młodymi, kreatywnymi (młodzi doktorzy, doktoranci i absolwenci) i doświadczonymi umysłami (doktorzy, habilitowani i profesorowie). Dzięki tej inicjatywie młodzi energooszczędni poprzez bezpośredni kontakt z reprezentantami firm będą mieli okazję znaleźć staż, miejsce pracy lub współpracę podczas realizacji prac doktorskich lub magisterskich. Natomiast przedsiębiorstwo poprzez powierzenie rozwiązania wybranych problemów badawczych doświadczonym pracownikom naukowym może skutecznie i szybko rozwinąć zakres swojej działalności oraz wdrożyć nowe pomysły, patenty i projekty.

Zainteresowanie wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii rośnie coraz bardziej. Budownictwo ekologiczne ma w naszym kraju ogromną przyszłość. Już teraz coraz więcej osób decyduje się zainwestować w domy energooszczędne – mając na uwadze nie tylko własne korzyści, ale również dobro środowiska naturalnego. Zgodnie z unijnym prawem od 2020 r. pasywne będą musiały być wszystkie nowo powstałe budynki. Co więcej  Polska będzie musiała również wspierać inwestycje w renowację już istniejących mieszkań i budynków. Kupujący  nowe mieszkania lub domy z rozwiązaniami niskoemisyjnymi będą mogli liczyć na dopłaty do inwestycji i niższe rachunki za prąd. Skorzystają również firmy oferujące domy i mieszkania pasywne. Przewidywany jest jeszcze większy wzrost zainteresowaniem technologiami OZE. II Konferencji DDE i OZE oraz Bud-Eco 2013 są odpowiedzią na nadchodzące zmiany i zaprezentują się różne style postrzegania energooszczędności – w ogarnięciu ich mnogości na pewno pomocna będzie wymiana doświadczeń ludzi pochodzących z różnych branż i środowisk naukowych.  

Honorowy patronat nad II Konferencją Dolnośląski Dom Energooszczędny  i Odnawialne Źródła Energii objęli: Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. Roman Kołacz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Marek Bojarski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek – Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła – Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, dr hab. inż. Jan Danielewicz, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, Polska Izba Ekologii, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska i Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Szczegóły na:

http://www.dde.wroc.pl/

http://www.wigor-targi.com

 

Miejsce:

Wrocławskie Centrum Kongresowe

Kompleks Hali Stulecia
ul. Wystawowa 1

51-618 Wrocław

 

Data: 8-9 listopada 2013

Organizator :

Agencja Reklamowa Wigor
53-660 Wrocław
ul. Sokolnicza 34-38
tel./faks: +48 71 359 62 71
tel./faks: +48 71 359 08 51
office@wigor-targi.com


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013