Ekologiczna energia nie tylko ze słońca – prezentacja w CTE

Dziś w Centrum Technologii Energetycznych gościliśmy przedstawicieli firmy BIOLEUX Polska sp. z o. o. – producenta bioelelktrowni. Przedmiotem prezentacji była bioelektrownia zasilana zrębkami drewna o mocy 20 kW o której więcej dowiedzieć się można na stronie producenta .

 A czym właściwie jest bioelektrownia? 

 W tym przypadku jest to niewielkich rozmiarów urządzenie, które we wstępnej fazie zgazowywuje zrębki a uzyskany w ten sposób gaz syntezowy, po uprzednim oczyszczeniu zasila generator prądu, produkujący czysta energie elektryczną.

Szczegóły procesu

  • Faza I

Pierwszy etap technologii odnosi się do procesu, w którym otrzymujemy syngaz (gaz syntetyczny). Obejmuje on urządzenia tj. podajnik do biomasy oraz retorte (zgazowarke) do jej zgazowania.

W zależności od rodzaju biomasy stosowany jest odpowiedni system podawania jej do retorty, w której to zachodzi proces zgazowania. W zaadoptowanej dla technologii zgazowarce, w wyniku zgazowania biomasy powstaje popiół i brudny syngaz.

  • Faza II

Podstawą działania technologii w rozumieniu ogólnych założeń firmy (bezemisyjność) jest drugi etap. Obejmuje on zagadnienia przygotowania brudnego syngazu celem podania go na agregat prądotwórczy.

Brudny syngaz powstały w I fazie technologii trafia do urządzenia PARS. Jest to „serce” technologii, gdzie brudny syngaz zawierający smółki, sadze i Lotne Związki Organiczne, jest oczyszczany. Następnie czysty syngaz trafia na wymienniki ciepła celem jego ochłodzenia i otrzymania optymalnej temperatury.

  • Faza III

Końcowym zagadnieniem technologii jest etap produkcji prądu z czystego syngazu. Mowa o dedykowanym agregacie prądotwórczym poprzedzonym zbiornikiem buforowym.

Gotowy czysty syngaz magazynowany jest w zbiorniku buforowym. Stamtąd bezpośrednio trafia do agregatu, gdzie produktem końcowym jest czysta energia elektryczna.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013