Ekologiczna energia nie tylko ze słońca – prezentacja w CTE

Dziś w Centrum Technologii Energetycznych gościliśmy przedstawicieli firmy BIOLEUX Polska sp. z o. o. – producenta bioelelktrowni. Przedmiotem prezentacji była bioelektrownia zasilana zrębkami drewna o mocy 20 kW o której więcej dowiedzieć się można na stronie producenta .

 A czym właściwie jest bioelektrownia? 

 W tym przypadku jest to niewielkich rozmiarów urządzenie, które we wstępnej fazie zgazowywuje zrębki a uzyskany w ten sposób gaz syntezowy, po uprzednim oczyszczeniu zasila generator prądu, produkujący czysta energie elektryczną.

Szczegóły procesu

  • Faza I

Pierwszy etap technologii odnosi się do procesu, w którym otrzymujemy syngaz (gaz syntetyczny). Obejmuje on urządzenia tj. podajnik do biomasy oraz retorte (zgazowarke) do jej zgazowania.

W zależności od rodzaju biomasy stosowany jest odpowiedni system podawania jej do retorty, w której to zachodzi proces zgazowania. W zaadoptowanej dla technologii zgazowarce, w wyniku zgazowania biomasy powstaje popiół i brudny syngaz.

  • Faza II

Podstawą działania technologii w rozumieniu ogólnych założeń firmy (bezemisyjność) jest drugi etap. Obejmuje on zagadnienia przygotowania brudnego syngazu celem podania go na agregat prądotwórczy.

Brudny syngaz powstały w I fazie technologii trafia do urządzenia PARS. Jest to „serce” technologii, gdzie brudny syngaz zawierający smółki, sadze i Lotne Związki Organiczne, jest oczyszczany. Następnie czysty syngaz trafia na wymienniki ciepła celem jego ochłodzenia i otrzymania optymalnej temperatury.

  • Faza III

Końcowym zagadnieniem technologii jest etap produkcji prądu z czystego syngazu. Mowa o dedykowanym agregacie prądotwórczym poprzedzonym zbiornikiem buforowym.

Gotowy czysty syngaz magazynowany jest w zbiorniku buforowym. Stamtąd bezpośrednio trafia do agregatu, gdzie produktem końcowym jest czysta energia elektryczna.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Szanowni Państwo, W związku z prowadzonym postępowaniem na wyłonienie dostawców w projekcie „Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej” i pojawiającymi się pytaniami o możliwość zastosowania rozwiązania zamiennego 
13 grudnia 2023

W związku z realizacją projektu „Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej”, realizowanego w ramach programu inwestycyjnego Ministra Edukacji i Nauki występującego pod nazwą „Inwestycje w oświacie” zapraszamy do zapoznani
7 grudnia 2023

Miło nam poinformować, że właśnie podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki na przyznanie nam dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia pn. „Rozwój oferty edukacji zawodowej
21 listopada 2023

Region Zasavje w środkowej Słowenii to jeszcze niedawno filar systemu energetycznego Słowenii. Największa w kraju elektrownia, w pobliżu bogate złoża węgla i kopalnie oraz tysiące miejsc pracy, dobrze płatnych miejsc pracy. Ale tylko do czasu. W 201
17 listopada 2023

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013