Dotacje dla przedsiębiorstw 2014-2020: Technologie – Innowacje – Inwestycje

Ponad 80 mld euro – to kwota, jaka wpłynie do Polski w nowej perspektywie finansowania państw członkowskich Unii Europejskiej, przeznaczonej na lata 2014-2020. O możliwości skorzystania z tych pieniędzy przez przedsiębiorców,zainteresowani mogli się dowiedzieć na konferencji „Dotacje dla przedsiębiorstw 2014-2020: Technologie – Innowacje –Inwestycje”.

Na spotkanie zaprosiła Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”oraz Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy. Celem konferencji było przedstawienie perspektyw rozwoju jakie dla przedsiębiorców daje nowa perspektywa finansowa, przewidziana nalata 2014-2020.

Konferencję poprowadził prezes Centrum Technologii Energetycznych Krzysztof Brzozowski. Spotkanie rozpoczął od stwierdzenia, że nie warto sięgać po środki unijne, jeżeli nie jesteśmy gotowi na nerwy,frustrację oraz brak czasu na bieżące sprawy firmy. Jednak gdy jesteśmy zdeterminowani w dążeniu do osiągnięcia celu, pieniądze pozyskane z Unii mogą przynieść wiele korzyści dla firmy.

O swoich doświadczeniach i pozytywach korzystania z funduszy unijnych mówili zaproszeni na konferencje goście, Pani Anna Pilska z firmy Sonel posiadająca swoją siedzibę w świdnickiej podstrefie WSSE, Pan Maciej Sokolik z żarowskiej firmy Thermaflex oraz Pan Robert Hadaś zastępca dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej zajmującej się przyjmowaniem i oceną wniosków o dotację.

Podsumowaniem konferencji była prośba Pana Krzysztofa Brzozowskiego, aby program rozwoju firmy projektować z wyczuciem oraz zaplanować odpowiednio poszczególne działania, zaczynając od koncepcji do wdrożenia komercyjnego swoich usług, produktów na rynek krajowy i zagraniczny.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013