pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

CZY EKOINNOWACJE SĄ EKONOMICZNE? KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

 

Konferencja „Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne?”, otwierająca projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia” zgromadzi ekoentuzjastów, naukowców i biznesmenów z całej Polski. 10 grudnia w centrum Badawczo – Rozwojowym KGHM CUPRUM we Wrocławiu będzie można zapoznać się z nowinkami ze świata ekologii. Tematem przewodnim konferencji będą małe instalacje OZE w naszych domach i gospodarstwach.

 

 

 

Innowacje stanowią obecnie klucz do sukcesu na rynku. Jak wynika z najnowszych badań, które przeprowadziła jedna z większych firm konsultingowych na świecie – Arthur D. Little „The Future of Innovation Management: The next Ten Years”, przedsiębiorstwa będą musiały coraz bardziej koncentrować się na radykalnych innowacjach, aby utrzymywać się w czołówce. Także polscy przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę i coraz częściej poszukują innowacyjnych rozwiązań, zarówno produktowych jak i procesowych oraz dotyczących modelu biznesowego i kształtu funkcjonowania firmy.

Prelegenci poruszą takie problemy jak efektywność energetyczna, czy wykorzystywanie potencjału innowacyjnego w Polsce. To świetna okazja, by poznać jaki wpływ mają ekoinnowacje na naszą gospodarkę, zarówno z punktu widzenia gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Pogłębiona świadomość w tej dziedzinie sprawia, że eko-innowacje przestają być postrzegane, jako służące jedynie ekologii. Ich pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną jest równie istotny.
 
Podczas konferencji przedstawione zostaną prognozy na najbliższe lata dotyczące rynku eko-technologii. Uczestnicy poznają również charakter nowych instrumentów wsparcia uruchamianych przez NFOŚiGW w 2014 roku. Poruszony zostanie także temat wpływu źródeł finansowania na ilość instalacji redukujących emisję CO2 i przynoszących przychody firmom.
 
W trakcie trwania oraz po zakończeniu konferencji zainteresowane osoby będą mogły zapisać się do projektu „Eko-kreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia”, dzięki czemu będą miały możliwość m.in. poznania procesów tworzenia i wdrażania eko-innowacji, wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach oraz kursach on-line.
 
Projekt „Eko-kreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia” jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Konieczna jest REJESTRACJA. Można jej dokonać wchodząc na stronę:

 
www.eko-kreatywni.pl/index.php/wez-udzial

 
Prelegenci:
 
Maria Kostka – jest pracownikiem Instytutu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Wrocławskiej, gdzie na co dzień uczy studentów projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zarówno prywatnie jak i zawodowo interesuje się niekonwencjonalnymi zagadnieniami w budownictwie i architekturze.

Grzegorz Wiśniewski –  prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, wiceprzewodniczący grupy doradczej Komisji Europejskiej ManagEnergy Reflection Group (MERG). Kierował dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych, projektem UNDP i kilkoma strategicznymi ekspertyzami dla rządu RP. Przez kilka lat wykładał energetykę odnawialną na Politechnice Warszawskiej oraz Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Doradzał Ministrom Środowiska i Ministrowi Nauki.

Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w Centrum Technologii Energetycznych, specjalista ds. OZE.

Marek Rybiański – z-ca prezesa Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych CTE.

 


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 November 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 April 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 February 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 February 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013