pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

CTE jako modelowa praktyka w Wielkiej Brytanii

19 października 2014 Centrum Technologii Energetycznych zostało przedstawione w Wielkiej Brytanii na forum Programu Innovator Catalyst. Jednymz zaproszonym prelegentów był Krzysztof Brzozowski z CTE. Zaprezentował on uczestnikom programu dobre praktyki świdnickiej organizacji,  związane z modelem biznesowym Klastra Centrum Technologii Energetycznych oraz stosowanych przez CTE mechanizmów transferu technologii.

Częścią prezentacji była również transmisja online z budynku CTE w Świdnicy, pokazująca system zarządzania BEMS w świdnickim obiekcie wraz z jego możliwościami zdalnego sterowania systemami energetycznymi budynku.  

Prezentacja odbyła się w Birmingham w tamtejszym Innovation Birmingham Science Park Aston.

Program Innovator Catalyst, dla uczestników którego została przygotowana i przedstawiona prezentacja CTE, jest realizowany przez sieć wiodących europejskich organizacji badawczych i ośrodków transferu technologii.Są one zrzeszone w ramach międzynarodowej inicjatywy Climate KIC, prowadzonej przez Europejski Instytut Technologiczny EIT+. Centrum Technologii Energetycznych przy Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy uzyskał w 2013 roku status partnera afiliowanego Climate KIC.

Krzysztof Brzozowski został zaproszony przez Innovation Birmingham Science Park Aston z Birmingham, pełniącego rolę brytyjskiego centrum Climate KIC. Sam program Innovator Catalyst jest przykładem bardzo nowatorskiego podejścia realizowanego na poziomie europejskim. Adresowany jest do liderów, reprezentujących zarówno europejskie przedsiębiorstwa, instytucje,jak też JBR-y, związane z problematyką zrównoważonego rozwoju i technologii wspierających eko-innowacje w Europie. Jego celem jest poszukiwanie praktyk i rozwiązań możliwych do skalowania i upowszechniania w wielu krajach UE. Program składa się z tygodniowych sesji, odbywających się za każdym razem w innym kraju. Oprócz sesji szkoleniowych, gdzie kluczowa jest rola coachów i zapraszanych specjalnie prelegentów z całej Europy, niezwykle ważnym elementem programu są wizyty studyjne w miejscach realizacji ważnych projektów,ilustrujących temat przewodni danego bloku tematycznego. Tegoroczna edycja Innovator Catalyst skupiona jest na rozwiązaniach systemowych i technologiach budownictwa niskoenergetycznego, czyli obszarze specjalizacji Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy.     


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 November 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 April 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 February 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 February 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013