CTE jako modelowa praktyka w Wielkiej Brytanii

19 października 2014 Centrum Technologii Energetycznych zostało przedstawione w Wielkiej Brytanii na forum Programu Innovator Catalyst. Jednymz zaproszonym prelegentów był Krzysztof Brzozowski z CTE. Zaprezentował on uczestnikom programu dobre praktyki świdnickiej organizacji,  związane z modelem biznesowym Klastra Centrum Technologii Energetycznych oraz stosowanych przez CTE mechanizmów transferu technologii.

Częścią prezentacji była również transmisja online z budynku CTE w Świdnicy, pokazująca system zarządzania BEMS w świdnickim obiekcie wraz z jego możliwościami zdalnego sterowania systemami energetycznymi budynku.  

Prezentacja odbyła się w Birmingham w tamtejszym Innovation Birmingham Science Park Aston.

Program Innovator Catalyst, dla uczestników którego została przygotowana i przedstawiona prezentacja CTE, jest realizowany przez sieć wiodących europejskich organizacji badawczych i ośrodków transferu technologii.Są one zrzeszone w ramach międzynarodowej inicjatywy Climate KIC, prowadzonej przez Europejski Instytut Technologiczny EIT+. Centrum Technologii Energetycznych przy Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy uzyskał w 2013 roku status partnera afiliowanego Climate KIC.

Krzysztof Brzozowski został zaproszony przez Innovation Birmingham Science Park Aston z Birmingham, pełniącego rolę brytyjskiego centrum Climate KIC. Sam program Innovator Catalyst jest przykładem bardzo nowatorskiego podejścia realizowanego na poziomie europejskim. Adresowany jest do liderów, reprezentujących zarówno europejskie przedsiębiorstwa, instytucje,jak też JBR-y, związane z problematyką zrównoważonego rozwoju i technologii wspierających eko-innowacje w Europie. Jego celem jest poszukiwanie praktyk i rozwiązań możliwych do skalowania i upowszechniania w wielu krajach UE. Program składa się z tygodniowych sesji, odbywających się za każdym razem w innym kraju. Oprócz sesji szkoleniowych, gdzie kluczowa jest rola coachów i zapraszanych specjalnie prelegentów z całej Europy, niezwykle ważnym elementem programu są wizyty studyjne w miejscach realizacji ważnych projektów,ilustrujących temat przewodni danego bloku tematycznego. Tegoroczna edycja Innovator Catalyst skupiona jest na rozwiązaniach systemowych i technologiach budownictwa niskoenergetycznego, czyli obszarze specjalizacji Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy.     


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Szanowni Państwo, W związku z prowadzonym postępowaniem na wyłonienie dostawców w projekcie „Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej” i pojawiającymi się pytaniami o możliwość zastosowania rozwiązania zamiennego 
13 grudnia 2023

W związku z realizacją projektu „Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej”, realizowanego w ramach programu inwestycyjnego Ministra Edukacji i Nauki występującego pod nazwą „Inwestycje w oświacie” zapraszamy do zapoznani
7 grudnia 2023

Miło nam poinformować, że właśnie podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki na przyznanie nam dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia pn. „Rozwój oferty edukacji zawodowej
21 listopada 2023

Region Zasavje w środkowej Słowenii to jeszcze niedawno filar systemu energetycznego Słowenii. Największa w kraju elektrownia, w pobliżu bogate złoża węgla i kopalnie oraz tysiące miejsc pracy, dobrze płatnych miejsc pracy. Ale tylko do czasu. W 201
17 listopada 2023

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013