Centrum Technologii Energetycznych śladem aktualnych trendów w wykorzystaniu energii słonecznej.

6 czerwca wCentrum Technologii Energetycznych w Świdnicy odbyła się prezentacja na temataktualnych trendów w wykorzystaniu energii słonecznej.

Spotkanie to zostałoprzygotowane oraz przeprowadzone przez Panią Magdalenę Nemś, doktorantkęwydziału Mechaniczno- Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

 

 

Pani Magdalenaprzedstawiła najnowsze rodzaje badań prowadzonych w dziedzinie technologiibazujących na energii słonecznej. Badania te polegają na ulepszaniu orazmodyfikowaniu dotychczasowych rozwiązań, które pozwalają na uzyskanie większejwydajności a tym samym wpływają na wyższą efektywność energetyczną testowanych urządzeń


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013