BMS – co to jest, jak działa, jakie korzyści przynosi?

W dobie ciągłej centralizacji i automatyzacji naszego życia powstały systemy do monitorowania oraz zarządzania poszczególnymi układami naszego domu. 

Wyróżnia się cztery takie systemy:

 • BAS (Building Automatic System)- zadaniem tego program jest sterowanie i nadzór takich systemów jak: ogrzewanie, wentylacja, oddymianie i instalacja elektryczna,
 • SMS (Security Management System) i DMS (Danger Management System) – zadaniem tych systemów jest kontrola instalacji bezpieczeństwa,  
 • BMS (Building Management System) – zadaniem jego jest kontrolowanie wszystkich zainstalowanych systemów w naszym budynku. Wyżej wymienione układy sterowania mogą być podzespołami dla BMS.

 Building Management System (BMS) tłumacząc na język polski: system zarządzania budynkiem. Jest to scentralizowany układ, odpowiedzialny za integrację, nadzór i usprawnianie wszystkich autonomicznych systemów domowych. Mówiąc potocznie jest to ,,centrum dowodzenia” naszym budynkiem.

BMS może kontrolę nad:


 • Systemem ogrzewania – system w przypadku zarejestrowania zbyt wysokiej albo zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniu dostosuje ją do wcześniej ustalonej przez użytkownika. BMS rozpocznie swoją interwencje tylko wtedy, gdy ktoś będzie się znajdował w danym pomieszczeniu.
 • Systemem alarmowym i monitoringu – za pomocą różnorodnych czujników i detektorów system rozpozna intruza, a następnie zacznie włączać systemy alarmowe (np. alarm dźwiękowy, powiadomi policję, budynek zostanie oświetlony).  
 • Systemem przeciwpożarowym – składa się z czujników dymu,temperatury oraz z systemu gaszącego. BMS wykrywając pożar włączy system pożarowy, może powiadomić użytkowników i odpowiednie służby o zagrożeniu, udostępnić drogę ucieczki osobą znajdującym się w budynku.
 • Systemem pogodowym – na podstawie ,,obserwacji” pogody system podejmuje decyzje np. o otwieraniu okien, włączeniu/ wyłączeniu ogrzewania
 • Systemem dostępu – BMS na podstawie danych zawartych na karcie, którą posiada użytkownik może go wpuścić do danego pomieszczenia lub nie. System ten najczęściej stosowany jest w biurach, instytucjach mienia publicznego, galeriach handlowych
 • Stymulacją obecności – system rozpoznaje czy w danym pomieszczeniu znajduje się jakaś osoba i adekwatnie do sytuacji może włączać światło, muzykę itd.

 

Korzyści płynące z posiadania inteligentnego domu są wielorakie:

 

Ustawienia każdego z podzespołów jest indywidualną sprawą użytkownika. Można je zaprogramować w różny sposób, a wyżej wymienione przypadki są tylko propozycją.

 1. BMS to zmniejszenie kosztów za energię elektryczną i cieplną, a co za tym idzie przyczyniamy się również do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla,
 2. Możemy monitorować i analizować zużycie energii,
 3. Możliwość indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu przez każdego z użytkowników,
 4. Centralne i zdalne sterowanie, monitorowanie budynku (upraszcza zarządzanie obiektem),
 5. Wynajmując pomieszczenia można rozliczać oddzielnie każdego z wynajmujących,
 6. Zwiększenie komfortu życia,
 7. Oszczędność czasu (wiele czynności jest wykonywanych za nas),
 8. Wczesne wykrywanie usterek,
 9. Zwiększenie efektywności pracy,
 10. Zwiększenie bezpieczeństwa.
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013