531 instalacji na dachach, wszystkie granty wypłacone

Nasz flagowy Projekt PV zbliża się wielkimi krokami do finału. Wszystkie 531 instalacje fotowoltaiczne są już na dachach mieszkańców 14 gmin dolnośląskich. Zostały też wypłacone refundacje każdemu z grantobiorców w projekcie. To oznacza, że każda z 531 oddanych elektrowni solarnych została poddana weryfikacji przez naszych inspektorów nadzoru i odebrana jako spełniająca podwyższone standardy w zakresie zastosowanych komponentów systemu PV oraz technik i jakości montażu. Pierwsi grantobiorcy cieszą się swoimi instalacjami już od prawie roku. Daje to już dobrą perspektywę do oceny całego procesu grantowego w naszym projekcie, ale też jest konkretnym testem zastosowanych rozwiązań techniczno-wykonawczych. Z opiniami mieszkańców na temat Projektu PV można zapoznać się tutaj: https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/  

Przed nami w projekcie jeszcze ostatnie rozliczenia oraz konferencja kończąca (26 wrześnie br.). Przedstawimy na niej wnioski z realizowanego projektu. Po tym, jak wiele osób z samorządów zdeklarowało swój udział w tej konferencji, można wysnuć wniosek, że formuła grantowa i sprawdzone doświadczenia w jej wdrażaniu, stały się bardzo ważnym i cenionym elementem w rozwoju energetyki prosumenckiej na Dolnym Śląsku.        


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013