Czym-jest-Centrum-Technologii-Energetycznych_medium

Czym jest Centrum Technologii Energetycznych?

CTE to projekt Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Jesteśmy pozarządową organizacją ekspercką, pełniąca rolę brokera technologii i ...

Dofinansowane-szkolenia-zawodowe-pozwalajace-uzyskac-uprawnienia-w-zakresie-energetyczno-instalatorskim-elektrycznym-i-budowlanym_medium

Wydarzenia

Kwalifikacje i uprawnienia są ważne. No i … otwierają drogę do klientów. W ostatnim czasie NFOŚ uruchomił nowe programy z dofinansowaniem do 95%, z...

Jak-przystapic_medium

Jak przystąpić?

Budynek CTE stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla grupy firm i uczelni skupionych w Klastrze Centrum Technologii Eneregtycznych. Jak przystąpić?

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013