Centrum Technologii Energetycznych śladem aktualnych trendów w wykorzystaniu energii słonecznej.

6 czerwca wCentrum Technologii Energetycznych w Świdnicy odbyła się prezentacja na temataktualnych trendów w wykorzystaniu energii słonecznej. Spotkanie to zostałoprzygotowane oraz przeprowadzone przez Panią Magdalenę Nemś, doktorantkęwydziału Mecha
3 lipca 2012

Wyjazd na targi InterSolar

13-15 czerwca przedstawiciele klastra Domy Czystej Energii wzięli udział w największych na świecie targach poświęconych energii słonecznej Niedawno zakończyła się kolejna misja przedstawicieli klastra „Domy czystej energii” koordynowanego przez Stow
2 lipca 2012

O klastrze Centrum Technologii Energetycznych w publikacji „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska”

O działalności Klastra Centrum Technologii Energetycznych, obszarze działalności, celach i osiągnięciach przeczytacie w publikacji wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego "Studia nad rozwojem Dolnego Śląska" INFORMACJA O DZIAŁALN
20 listopada 0205

Poprzednia strona     1 2 3 4 5 6 7 8

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013