Testing PV modules and systems in natural outdoor conditions

Nasza oferta

(kliknij okładkę aby powiększyć)

Testing PV modules and systems in natural outdoor conditions

(click on the cover below to read)
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013