Znajdź źródło finansowania! > OSOBY FIZYCZNE: Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania. Rusza nabór wniosków.

OSOBY FIZYCZNE: Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania. Rusza nabór wniosków.

W tym tygodniu NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków w ramach programu KAWKA, którego celem jest dofinansowanie efektywnego i ekologicznego ogrzewania w celu likwidacji tzw. niskiej emisji.

 

Dofinansowanie udzielane będzie w formie bezzwrotnych pożyczek, których kwota wynieść może do 90% kosztów kwalifikowalnych, w tym do 45 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia może pochodzić ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I naboru wynosi 200 mln zł. 

Celem programu jest likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Niska emisja to zanieczyszczenia emitowane przez transport oraz domowe piece grzewcze, które w regionach o słabej cyrkulacji powietrza powodują znaczną ich akumulację i przekroczenie norm czystości powietrza. Środki z dofinansowania, przeznaczyć można m. in. na likwidację domowych kotłowni opalanych węglem, zastosowanie kolektorów słonecznych lub pomp ciepła a także modernizacje sieci ciepłowniczych.

Nabór potrwa do 21 sierpnia 2013 roku.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013