pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo
Znajdź źródło finansowania! > OSOBY FIZYCZNE: Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania. Rusza nabór wniosków.

OSOBY FIZYCZNE: Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania. Rusza nabór wniosków.

W tym tygodniu NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków w ramach programu KAWKA, którego celem jest dofinansowanie efektywnego i ekologicznego ogrzewania w celu likwidacji tzw. niskiej emisji.

 

Dofinansowanie udzielane będzie w formie bezzwrotnych pożyczek, których kwota wynieść może do 90% kosztów kwalifikowalnych, w tym do 45 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia może pochodzić ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I naboru wynosi 200 mln zł. 

Celem programu jest likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Niska emisja to zanieczyszczenia emitowane przez transport oraz domowe piece grzewcze, które w regionach o słabej cyrkulacji powietrza powodują znaczną ich akumulację i przekroczenie norm czystości powietrza. Środki z dofinansowania, przeznaczyć można m. in. na likwidację domowych kotłowni opalanych węglem, zastosowanie kolektorów słonecznych lub pomp ciepła a także modernizacje sieci ciepłowniczych.

Nabór potrwa do 21 sierpnia 2013 roku.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013