Poziomy energooszczędności w budownictwie

Mianem budynku standardowego określa się budynek o wskaźniku sezonowego zapotrzebowania na ciepło E= 90-120 kW/m2a. Ściany zewnętrzne takiego domu powinny posiadać przynajmniej 12-centymetrową izolację termiczną, wykonaną z wełny lub styropianu. Da

Oszczędzanie energii

Wśród wielu możliwości oszczędzania energii jak izolowanie domy, wentylacja z odzyskiem ciepła czy odpowiednia orientacja i konstrukcja, istnieje jeszcze wiele możliwości aby sprawić, że nasze rachunki będą niższe. W tym dziale przedstawiWśród wielu

Poprzednia strona     1 2 3

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013