Centrum Technologii Energetycznych już otwarte!

W piątek 18 maja odbyło się uroczyste oraz oficjalne otwarcie Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy. Zielona wstęga symbolizująca czystą oraz przyjazną dla środowiska energię została przecięta przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju R
3 lipca 2012

Centrum Technologii Energetycznych na Kongresie Regionów

 30 maja 2012 Centrum Technologii energetycznych brało udział w Kongresie regionów   organizowanym przez AxelSpringer Polska Sp. z o. o. W ramach panelu dyskusyjnego pt. „Innowacyjnatechnologia w Świdnicy, czyli dokąd prowadzi inteligentna wsp
3 lipca 2012

Centrum Technologii Energetycznych śladem aktualnych trendów w wykorzystaniu energii słonecznej.

6 czerwca wCentrum Technologii Energetycznych w Świdnicy odbyła się prezentacja na temataktualnych trendów w wykorzystaniu energii słonecznej. Spotkanie to zostałoprzygotowane oraz przeprowadzone przez Panią Magdalenę Nemś, doktorantkęwydziału Mecha
3 lipca 2012

Wyjazd na targi InterSolar

13-15 czerwca przedstawiciele klastra Domy Czystej Energii wzięli udział w największych na świecie targach poświęconych energii słonecznej Niedawno zakończyła się kolejna misja przedstawicieli klastra „Domy czystej energii” koordynowanego przez Stow
2 lipca 2012

O klastrze Centrum Technologii Energetycznych w publikacji „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska”

O działalności Klastra Centrum Technologii Energetycznych, obszarze działalności, celach i osiągnięciach przeczytacie w publikacji wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego "Studia nad rozwojem Dolnego Śląska" INFORMACJA O DZIAŁALN
20 listopada 0205

Poprzednia strona     1 2 3 4 5 6 7 8

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013