Program wymiany kotłów idzie do przodu

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard.

Nasz program adresowany do mieszkańców 20 gmin dolnośląskich nie zatrzymał się. Praca idzie pełną parą, mimo niełatwych okoliczności. Ogłosiliśmy już wszystkie 20 konkursy grantowe dla mieszkańców we wszystkich trzech realizowanych przez nas projektach.

Stało się to możliwe i realne w obecnej sytuacji tylko dlatego, że zdążyliśmy zakończyć działania związane z masowym i bezpośrednim kontaktem z grantobiorcami jeszcze przed wybuchem pandemii w kraju i w naszym regionie. W lutym przeprowadziliśmy 21 spotkań informacyjnych, w których wzięło udział ponad 1500 mieszkańców, zainteresowanych wymianą pozaklasowych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne instalacje grzewcze. Zdołaliśmy też odpowiednio wcześniej wdrożyć elektroniczny system rejestracji dla grantobiorców, do którego zgłosiło się ponad 1000 osób. Umożliwiło to realizację szeregu działań przygotowawczych na rzecz mieszkańców deklarujących udział w konkursie; w sposób, który niweluje ryzyka związane z kontaktem bezpośrednim. Chodzi nie tylko o możliwość elektronicznej rejestracji, co otworzyło drogę do realizacji usług audytu. Konkursy można było ogłosić również dlatego, że udało nam się w przeciągu trzech ostatnich miesięcy stworzyć od podstaw generator wniosków, dzięki któremu całkowicie zostanie wyeliminowana papierowa forma składania wniosków przez grantobiorców na konkurs.

Jednocześnie wdrożyliśmy szereg form pracy zdalnej, które – mimo wielu utrudnień – pozwalają realizować Program w obecnej sytuacji. Okazały się one bardzo pomocne zarówno dla personelu wdrażającego program i dla naszych 20 partnerów gminnych, ale przede wszystkim dla samych mieszkańców.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013