Spotkania z mieszkańcami nt programu grantowego w 20 gminach

Oj, działo się!

21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników…

Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych. Cel tego maratonu informacyjnego był jasny: wyjaśnić mieszkańcom zawiłości zbliżającego się konkursu grantowego odpowiednio wcześniej. Tak, by lepiej mogli zrozumieć zawiłości tej formuły, ale także, by mieli więcej czasu na przygotowania. Jak zwykle mieszkańcy bombardowali nas pytaniami i wątpliwościami. I jak zawsze, nie ograniczały się one wymogów formalnych, lecz wkraczały w obszar technologii, na które mieszkańcy będą mogli uzyskać granty. Dla nas z kolei była to prawdziwa okazja, by tłumaczyć, tłumaczyć, tłumaczyć… i to w najlepszy możliwy sposób, czyli w bezpośrednim, żywym kontakcie z najważniejszymi odbiorcami naszych działań.        

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013