Ruszamy z programem wymiany kotłów stałopalnych w 20 gminach Dolnego Śląska

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte programem,  już od ponad roku przynoszą korzyści właścicielom domów i środowisku.

Sukces „Projektu PV” skłonił wiele gmin do nawiązania bądź kontynuacji współpracy z naszą organizacją. Efektem nowy, dwuletni program grantowy, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Tym razem uczestniczy w nim 20 gmin dolnośląskich (nasze Stowarzyszenie jest Liderem i Operatorem).  Celem nowego programu jest wymiana starych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”, czyli pozaklasowych kotłów i pieców na paliwa stałe, gównie węglowe). Szacujemy, że dzięki uruchamianemu programowi, ponad 500 gospodarstw domowych będzie mogło przestawić się  na nowoczesne instalacje grzewcze.

W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). 

W chwili obecnej trwają już intensywne  przygotowania organizacyjne do uruchomienia konkursu grantowego dla mieszkańców. Jednocześnie odbywają się spotkania informacyjne w poszczególnych gminach. W pierwszych 8 spotkaniach wzięło udział ponad 600 mieszkańców.

Spotykamy się z wieloma sygnałami ze strony mieszkańców, którzy doceniają wykorzystanie w uruchamianym programie doświadczeń i testów technologii grzewczych i energetycznych prowadzonych od 2012 roku w naszym Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy.  

Wzorem zakończonego „Projektu PV”  mieszkańcom zostało zaproponowane intensywne wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego. W nowo uruchamianym programie nacisk został położony na  pogłębione wsparcie mieszkańców w zakresie oceny zapotrzebowania na energię i ciepło w ich budynkach oraz racjonalnego doboru technologii grzewczych kwalifikowalnych w programie, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej budynków grantobiorców. Celem jest wypracowanie indywidualnych koncepcji technicznych modernizacji kotłowni (w związku z obowiązkiem likwidacji starego kotła i przejścia na technologie grzewcze objęte wsparciem w ramach projektu).

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013