Projekty grantowe dla mieszkańców gmin Dolnego Śląska – praktyka, doświadczenia i nowe podejście

Pod takim właśnie tytułem 26 października zorganizowaliśmy w naszym Centrum Technologii Energetycznych konferencję. Była ona poświęcona formule grantowej w realizacji projektów na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska. Udział w konferencji wzięło ponad 60 samorządowców, grantobiorców oraz przedstawicieli instytucji  zarządzających i wdrażających Regionalny Program Operacyjny w naszym regionie.

Konferencja stała się okazją do prezentacji doświadczeń współpracujących z nami gmin i naszego Stowarzyszenia z kończącego się właśnie największego na Dolnym Śląsku projektu grantowego dla mieszkańców (PV projekt), finansowanego ze środków RPO WD. Projekt jest wynikiem bezprecedensowego partnerstwa 14 dolnośląskich gmin oraz organizacji pozarządowej o profilu inżyniersko-badawczo-rozwojowym – Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy.    

Ważna częścią konferencji stała się dyskusja panelowa, w której swoje opinie przedstawili zarówno włodarze gmin, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i DIP, jak też sami grantobiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia na instalacje fotowoltaiczne w ramach Projektu. Debatę poprowadziła pani Agata Dzikowska z TVP. Wkrótce zamieścimy relację filmową z całego wydarzenia.

Moment na dzielenie się doświadczeniami z wdrażania projektów w formule grantowej okazał się szczególnie dobry. Po pierwsze dlatego, że na dachy mieszkańców trafiły w prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie projekcie już wszystkie 531 instalacje fotowoltaiczne, jakie były przewidziane. Cele i wskaźniki projektu zostały osiągnięte. Projekt generalnie przebiegł bez zakłóceń, ale musieliśmy pokonać niełatwą i momentami wyboistą drogę, o co nietrudno w tak dużym i skomplikowanym przedsięwzięciu z nowo wdrażaną formułą. To ważna lekcja dla nas i innych gmin. Udzielili jej nam przede wszystkim mieszkańcy 14 gmin (opinie mieszkańców o projekcie: https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/ oraz gmin partnerskich: https://cte.fea.pl/2019/03/07/referencje-dla-projektu-pv-projekt/). Drugi powód jest taki, że wiele z gmin, inspirowanych przykładem, nosi się z zamiarem uruchamiania u siebie własnych projektów grantowych. To dobra wiadomość. Na gruncie RPO oznacza to jednak mnóstwo odmienności i rygorów w stosunku do środków z innych źródeł. W trakcie konferencji nasi eksperci oraz partnerzy zaprezentowali sprawdzone w warunkach „bojowych” rozwiązania organizacyjne zarządcze, prawne i techniczne programów grantowych, realizowanych właśnie na gruncie funduszy strukturalnych.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013