531 instalacji na dachach, wszystkie granty wypłacone

Nasz flagowy Projekt PV zbliża się wielkimi krokami do finału. Wszystkie 531 instalacje fotowoltaiczne są już na dachach mieszkańców 14 gmin dolnośląskich. Zostały też wypłacone refundacje każdemu z grantobiorców w projekcie. To oznacza, że każda z 531 oddanych elektrowni solarnych została poddana weryfikacji przez naszych inspektorów nadzoru i odebrana jako spełniająca podwyższone standardy w zakresie zastosowanych komponentów systemu PV oraz technik i jakości montażu. Pierwsi grantobiorcy cieszą się swoimi instalacjami już od prawie roku. Daje to już dobrą perspektywę do oceny całego procesu grantowego w naszym projekcie, ale też jest konkretnym testem zastosowanych rozwiązań techniczno-wykonawczych. Z opiniami mieszkańców na temat Projektu PV można zapoznać się tutaj: https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/  

Przed nami w projekcie jeszcze ostatnie rozliczenia oraz konferencja kończąca (26 wrześnie br.). Przedstawimy na niej wnioski z realizowanego projektu. Po tym, jak wiele osób z samorządów zdeklarowało swój udział w tej konferencji, można wysnuć wniosek, że formuła grantowa i sprawdzone doświadczenia w jej wdrażaniu, stały się bardzo ważnym i cenionym elementem w rozwoju energetyki prosumenckiej na Dolnym Śląsku.        

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013