Studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego z wizytą w Centrum Technologii Energetycznych

14 czerwca w Centrum Technologii Energetycznych mieliśmy przyjemność gościć studentów z wydziałów Architektury i Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Grupa pasjonatów OZE i budownictwa niskoenergetycznego pod opieką dr hab. inż. Abrahmana Alsabry poznawała systemy badawcze i testowe zlokalizowane na terenie ośrodka badawczego CTE.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013