Oddajemy głos Grantobiorcom – mieszkańcom uczestniczącym w naszym projekcie grantowym

Oddajemy głos Grantobiorcom

Warto sprawdzić, co sądzą mieszkańcy o realizowanym przez nas w 14 gminach projekcie grantowym.

Stworzyliśmy specjalną zakładkę Opinie PV-Projekt, gdzie właściciele dofinansowanych w naszym projekcie systemów fotowoltaicznych dzielą się swoimi opiniami.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013