Prawie 250 instalacji fotowoltaicznych na dachach

Koniec roku to nie tylko okazja do złożenia życzeń świątecznych i noworocznych, ale także na podsumowania.

Naszą wielką satysfakcją jest, że na dachach naszych grantobiorców znajduje się już blisko 250 instalacji PV. A więc prawie półmetek realizowanego przez nas największego na Dolnym Śląsku projektu grantowego dla prosumentów. Obecna sytuacja, z dobrym tempem prac montażowych oraz szybkim przyrostem instalacji PV, zapewniających własne źródło energii solarnej, to zwieńczenie całego szeregu działań, za które jest odpowiedzialny zespół ekspertów Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość.

W okresie przedświątecznym udało się też uruchomić pierwsze wypłaty grantów, które stanowią refundację nakładów poniesionych wcześniej przez Grantobiorców. Oczywiście, za każdym przelewem stoi nie tylko spora dokumentacja, ale także duży wysiłek naszego personelu i potrzeba ogromnej skrupulatności, a i dla naszych służb finansowych jest to gigantyczna operacja z podwyższonym poziomem odpowiedzialności. Ponieważ szykowaliśmy się na ten moment od paru miesięcy, to byliśmy gotowi, by przelewy do Grantobiorców zaczęły wychodzić już następnego dnia po dniu, w którym do nas trafiła zaliczka z Instytucji Pośredniczącej. Do końca roku środki trafią do ponad 100 odbiorców, u których instalacje nasi inspektorzy nadzoru zlustrowali i odebrali i którzy złożyli kompletną dokumentację rozliczeniową. Mamy nadzieję, że sprawi to, że Święta i Nowy Rok będą w wielu domach jeszcze radośniejsze.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013