Konferencja Rynek energetyczny – nowa rzeczywistość SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

12 grudnia w siedzibie naszego Centrum Technologii Energetycznych odbyła się konferencja pt. „Rynek energetyczny – nowa rzeczywistość – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?”  Zgłosiło się na nią blisko 70 uczestników z ponad 50 firm, zainteresowanych nie tylko przyczynami turbulencji na rynkach energii i scenariuszami dalszego rozwoju sytuacji, ale także rozwiązaniami, które mogą zmniejszyć dotkliwość gwałtownych wzrostów cen energii.

 

Organizatorem spotkania była firma Innpact. To największa w Polsce niezależna firmą doradcza w dziedzinie optymalizacji kosztów mediów energetycznych, a przy tym członek Klastra Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy. Nasze CTE w trakcie konferencji przedstawiało wyniki testów w prowadzonym przez nas Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych oraz finansowe i technologiczne założenia dla instalacji przemysłowych, bazujących na energii słonecznej.   

 

W chwili obecnej mamy do czynienia z wielkimi zmianami na rynku energetycznym w Polsce. Jest to okres burzliwych wzrostów cen energii i paliwa gazowego, powodujących wiele perturbacji w gospodarce naszego kraju. Nagły wzrost cen energii spowodowany jest głównie wzrostem kosztów opłat za emisje CO2 oraz rosnącymi kosztami zakupu węgla, na którym opiera się nasz przemysł wytwórczy energii. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa będą zmuszone rozpocząć intensywne działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej, jak również rozważyć inwestycje we własne ekologicznie źródła energii. Ze względu na fakt, iż mamy do czynienia z trwałym wzrostem kosztów mediów energetycznych, należy przygotować strategie energetyczna przedsiębiorstwa, która na kilka lat określi działania poprawiające efektywność korzystania z tych mediów. Coraz ciekawszą alternatywą stają się także projekty systemów fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw. Przy obecnych realiach rynkowych, zwrot z inwestycji w przemysłową instalację fotowoltaiczną może zamknąć się w 7-8 latach, i to przy spłacie inwestycji z uzyskiwanych na bieżąco oszczędności, z dodatkową  premią w postaci bezpłatnej energii z instalacji PV przez kolejnych 15 lat jej cyklu technologicznego życia.

 

Konferencja była też okazją do nawiązania bliższej współpracy, zarówno w związku z propozycjami optymalizacji zużycia energii firmy Innpact, jak i rozwiązaniami w zakresie systemów PV, bazujących na praktycznych doświadczeniach Centrum Technologii w Świdnicy, a także działania świdnickiego Klastra CTE.   

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013