HARMONOGRAM KURSÓW ZAWODOWYCH – MARZEC’2018

HARMONOGRAM KURSÓW ZAWODOWYCH – MARZEC’2018

 

Lp. Nazwa kursu Termin i godziny Miejsce realizacji Liczba uczestników
1 Kurs zawodowy dla uczniów Zespółu Szkół Nr 5 im. T. Hubnera w Wałbrzychu

16.03.2018, godz. 14.30 – 17.45

17.03.2018, godz. 9.00-15.45

18.02.2018, godz. 9.00-15.45

ZS Nr 5 w Wałbrzychu Centrum Technologii Energetycznych, ul. Stalowa 2 13 osób
2 Kurs zawodowy dla uczniów Zespółu Szkół Budowalno-Elektrycznych w Świdnicy 16.03.2018, godz. 15.30 – 19.00 17.03.2018,
godz. 9.00-15.45 18.03.2018,
godz. 9.00-15.45

ZSB-E Świdnica Centrum Technologii Energetycznych,

ul. Stalowa 2

12 osób
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013