HARMONOGRAM KURSÓW ZAWODOWYCH LUTY 2018

HARMONOGRAM KURSÓW ZAWODOWYCH LUTY 2018

Lp.

Nazwa kursu

Termin i godziny

Miejsce realizacji

Liczba uczestników

1

Kurs zawodowy dla uczniów Zespółu Szkół Politechnicznych ENERGETYK

23.02.2018, godz. 14.30 – 17.45                                            24.02.2018, godz. 9.00-15.45   25.02.2018, godz. 9.00-15.45   

Centrum Technologii Energetycznych, ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica

15 osób

2

Kurs zawodowy dla NAUCZYCIELI

23.02.2018, godz. 15.30 – 19.00                                            24.02.2018, godz. 9.00-15.45   25.02.2018, godz. 9.00-15.45   

Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu

12 – 15 osób

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013