Kurs dla uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu

Kurs dla uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu

9.02.2018 godz. 14.00-17.15
10.02.2018 godz. 9.00 -15.45
11.02.2018 godz. 9.00 – 15.45

Miejsce: Zespół Szkół Politechnicznych ENERGETYK
al. Wyzwolenia 5, Wałbrzych

14 osób

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013