Konferencja fotowoltaiczna

25 listopada w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy odbędzie się konferencja, której celem jest przedstawienie stosowanych technologii fotowoltaicznych oraz perspektyw rozwoju PV w Polsce. 

Uczestnicy wydarzenia poznają bliżej zadania i rolę nowo powstałego i największego w Polsce laboratorium systemów fotowoltaicznych przy Centrum Technologii Energetycznych. W bloku poświęconym finansowaniu rozwoju oraz kształceniu instalatorów prelegenci omówią krajowe i europejskie programy dla firm finansujące fotowoltaikę oraz pierwsze doświadczenia dotyczące finansowania rozwoju segmentu prosumenckiego. Wydarzenie będzie również okazją do dokonania analizy przypadku i sukcesu producentów systemów PV, a także wzięcia udziału w dyskusji.

Wśród prelegentów na konferencji wystąpią m.in. dr Stanisław Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, dr Tadeusz Żdanowicz z Politechniki Wrocławskiej, Krzysztof Brzozowski oraz Marek Rybiański z Centrum Technologii Energetycznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie.

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu należy przesyłać drogą mailową na adres j.wojciechowska@fea.pl podając: imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji, numer telefonu, w temacie wpisując: KONFERENCJA. 

 

KONFERENCJA FOTOWOLTAICZNA
miejsce: Centrum Technologii Energetycznych w Świdnica

Termin: 25 listopada 2015 (środa)
Grupa docelowa: firmy instalacyjne, dostawcy technologii, członkowie klastra, branża

 

Program konferencji

9:00 – 9:30

Rejestracja i bufet kawowy

 

 

9:30 – 9:55

Przywitanie uczestników, otwarcie konferencji

Krzysztof Brzozowski, Centrum Technologii Energetycznych

 Blok I: Technologie fotowoltaiczne oraz badanie efektywności modułów i systemów PV

 

9:55 – 10:20

Przegląd stosowanych efektywnych technologii fotowoltaicznych oraz perspektywy rozwojowe dla nowych technologii

dr inż. Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

 

10:20 – 10:40

 

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

dr Stanisław Pietruszko, Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

 

10:40 – 11:00

Zadania i rola laboratorium systemów fotowoltaicznych przy CTE w Świdnicy. Korzyści ze współpracy

dr inż. Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Marek Rybiański, Centrum Technologii Energetycznych

11:00 – 11:20

SmartWire jako przykład nowoczesnych wysokosprawnych technologii implementowanych na rynek polski

Marek Sobieniecki, Meyer Burger 

11:20 – 11:45

Rola ogniw PV nowych generacji we współczesnej architekturze

Wacław Jedlecki, 

ML System S. A.

11:45 – 12:15

Dyskusja

 

 

12:15 – 12:30 

 

Przerwa kawowa

 

 Blok II: Finansowanie rozwoju oraz kształcenie instalatorów
 
 

12:30 – 13:00

Krajowe i europejskie programy dla firm finansowania rozwoju fotowoltaiki

Krzysztof Brzozowski, Centrum Technologii Energetycznych

13:00 – 13:25

Finansowanie rozwoju segmentu prosumenckiego – pierwsze doświadczenia, konieczne zmiany

Piotr Pająk, Gramwzielone.pl

13:25 – 13:50

Krajowy program certyfikacji firm instalujących systemy fotowoltaiczne

dr Stanisław Pietruszko, Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki 

 

13:50 – 14:20

Producenci systemów PV – analiza przypadku

 

Mariusz Potocki, xDisc

14:20 – 14:35

BlueSol jako przykład do projektowania instalacji PV

Dariusz Bucholski, BlueSol

14:35 – 15:00 

 

Dyskusja

 

15:00 – 15:40

 

Lunch

 

15:40 – 16:20

 

Wizyta studyjna – laboratorium PV oraz akredytowany ośrodek szkoleniowy dla instalatorów

 
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013